Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

CESTOU ZLATOKOPŮ V OKOLÍ ZLATÉHO POTOKA

Pohled na poutní kostel Panny Marie Sněžné
 • Amálino údolí - pozůstateky po těžbě zlata
 • CESTOU ZLATOKOPŮ V OKOLÍ ZLATÉHO POTOKA

Kaňonovité údolí Zlatého potoka v okolí Kašperských Hor, které je protkáno spletí zlatonosných štol, patří k nejcennějším částem Šumavy. Koryto Zlatého potoka se skalnatými svahy nese řadu stop po dávném dobývání drahocenných surovin a kdo ví, možná budete mít štěstí i Vy a naleznete svůj poklad vyplavený řekou či dřímající ve skalní puklině.

Kašperské Hory patřily v minulosti k rozsáhlé hornické osadě významné zlatonosné oblasti. Karel IV. nechal v blízkosti města vystavět královský hrad Kašperk, který sloužil k ochraně hranice, obchodní cesty a zlatodolů.
Městečko Kašperské Hory si ve vlastní péči vyznačilo 5 okruhů obrázkovými symboly, které seznamují návštěvníky s okolní přírodou a pamětihodnostmi. V rámci našeho výletu absolvujeme okruh „Cestou zlatokopů“.
Trasa začíná na náměstí u dominantní baziliky sv. Markéty, kde je z Nicova přenesená kovaná lidová památka zvaná „kohoutí“ kříž. Na západní straně náměstí se nachází renesanční radnice a na straně jižní Muzeum Šumavy s přírodovědným a historickým zaměřením.
Od kostela sv. Markéty se vydáme dolů na jih souběžně s červenou a zelenou KČT kolem novorománského poutního kostela P. Marie Sněžné a kaple P. M. Klatovské do údolí Zlatého potoka. Po chvíli dorazíme k místu u čistírny odpadních vod, kde je pozůstatek po odvodňovací tzv. dědičné štole sv. Jana. Klesáme dále po silnici a vstupujeme do údolí mezi dva vrchy s báňským významem. Vlevo vrch Lišák a vpravo vyvýšenina Friedlholz, na jejímž úbočí u cesty se nachází vstup do štoly. Přicházíme k rozcestí Zlatý Potok, kde odbočíme vlevo a zamíříme do přírodní rezervace Amálino údolí. Po pár stech metrech se zelené značení naučné stezky rozdvojuje. Vlevo nahoru vede náročnější úsek, kde se nacházejí ve skalnatých svazích památky na důlní činnost a vyhlídka ze skály. My volíme cestu pohodlnější a pokračujeme proti proudu potoka. Na levé straně jižního svahu Liščího vrchu spatříme vchody do štol. Na březích potoka si můžeme povšimnout přehrad a regulačních nádrží. Přicházíme k mostu přes Zlatý potok, zleva se k nám připojuje stezka náročnějšího okruhu a my míříme stále proti proudu potoka po levém břehu. Po chvíli pěšina začne stoupat do stráně pod mohutná skaliska s několika štolami. Po prohlídce těchto pozůstatků opět sestoupíme k říčnímu toku. Na konci lesní cesty se nachází oplocený pozemek, ve kterém je vchod do 350 metrů dlouhé štoly Kristiny, kde je umístěna seizmická stanice. Vystoupáme kolem plotu na silnici a sejdeme k nedalekému rozcestníku Mlýn na rybníce. Odtud pokračujeme dle značení úpatím po levém břehu, mineme novodobou štolu Naděje, vystoupáme kratší úsek k louce a začneme se stáčet doleva. Projdeme kolem staré usedlosti a zarostlou polní cestou vstoupíme do lesa. Po 500 m se objeví ukazatel s odbočkou ke štole Bedřich ve svahu. Kráčíme stále lesem kolem důlních děl až k silnici vedoucí do Kašperských Hor. Klesáme kaštanovou alejí kolem staré zástavby domků do části s názvem Na Prádle. Vlevo na Liščím vrchu se nachází skiareál. Stoupáme a míjíme bývalé koupaliště, odbočíme vpravo k archeologické rezervaci – středověké úpravně zlaté rudy. Tady se nachází poslední informační tabule naučné stezky. Přicházíme na náměstí ke kostelu, kde si na závěr můžete prohlédnout mlecí kameny s miskovitými prohlubněmi či pobýt za bazilikou u kašny a pozorovat zajímavé vodní vlny nebo posedět s dětmi v cukrárně nebo restauraci.


 • Typ:
 • výlety
 • Adresa:
 • Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, okres Sušice
 • E-mail:
 • iskhory@npsumava.cz
 • Telefon:
 • +420 376 582 734
 • Web:
 • http://khory.sumava.net/khory/
 • GPS:
 • N 0° 0', E 0° 0'
 • Náročnost:
 • 2
 • Délka trasy:
 • 8
 • Druh:
 • pěší
 • Oblast:
 • Šumava
 • Typ:
 • Vemte děti s sebou
 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ