Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

BAROCK LIVE

image

Společné zpívání se seniory, barokní koncerty a kulinářské zážitky - Mitsingkonzerte für SeniorInnen und barocke Konzert- und Kulinarikerlebnisse / Sing-along concerts for seniors, baroque concerts and culinary experiences

V březnu, dubnu, květnu a říjnu máte možnost zažít na různých místech východního Bavorska a Horního Bavorska velké barokní zážitky nejen jako návštěvník, zejména jako spoluúčinkující. Nabízíme pěvecké dny pro seniory v celé Evropě, poznání a představení příslušných barokních míst a barokní hudby. V kostelech, městech, v pokladech baroka a masivní barokní umělecká díla evropského rozsahu. Vše nebude jen nazkoušené a odehrané. Daný region můžete poznat nejen po kulturní stránce, ale také po kulinářské,  zažít operu v intimních místnostech, opulentních kostelech a zámcích. Z celkového programu si můžete zvolit dle svých možností. Zažijete barokní kraj – s příjemnými a oslavujícími lidmi, s budovami a hudbou, a máte také příležitost poznat se s lidmi, kteří zpívají s nadšením.
Jste srdečně vítání!

Im März, April und Mai sowie im Oktober 2016 haben Sie die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in Ostbayern und Oberösterreich große barocke Aufführungserlebnisse nicht nur als Besucher, sondern als Mitwirkende zu erleben. Wir bieten Singtage für SeniorInnen aus ganz Europa an, um mit Ensembles vor Ort passend zur Jahreszeit barocke Musik zu erlernen und an barocken Orten zur Aufführung zu bringen. In Klöstern, in der Stadt, in barocken Kleinoden und an wuchtigen barocken Kunstwerken europäischen Ranges. Und es wird nicht nur geprobt und
aufgeführt. Sie können die Region auch kulturell und kulinarisch kennenlernen und haben die Möglichkeit, selbst diverse Kulturveranstaltungen in den Opernhäusern, in intimen Räumen und in opulenten Kirchen und Schlössern zu erleben. Insgesamt ein Programm, das Sie nach Ihren Möglichkeiten auswählen und gestalten können. Sie erleben eine barocke Region – mit gemütlichen und gerne feiernden Menschen, mit Bauten und Musik, und Sie haben auch die Gelegenheit, andere sangesfreudige Menschen kennenzulernen.
Seien Sie uns herzlich willkommen!

With the motto BAROQUE LIVE – music, culture & cuisine in the European Region Danube-Vltava, Linz Tourismus, together with project partners from Upper Austria, Germany and Poland, is inviting seniors and amateur musicians who love singing – particularly singers from (church) choirs – to singing days/weeks in the European Region Danube-Vltava. Under professional guidance, seniors learn oratorios, passions, masses and other baroque compositions, and then perform these at baroque venues such as churches and palaces. The historical setting of the European Region Danube-Vltava is what makes this concert series so special and unique. The singing days/weeks are supplemented with excursions into the region, such as Beer&Baroque through Lower Bavaria, an organ trip through the Bavarian Forest or a trip to the baroque theatre at Český Krumlov Castle. In the evenings, you have the opportunity to attend concerts, church music events and operas offered in the region while you are there. These activities are not only available to active singers, since the baroque series is also intended to act as an incentive, attracting members of the public interested in music to the region. The concerts take place in December 2015, March/April/May and October 2016 in Upper Austria and Eastern Bavaria. Experience the wonders of a baroque region – with relaxed people who like to have a good time, with buildings and music, and with the chance to get to know others who love singing.
We wish you a warm welcome!

Naposledy upravil: Beránek Filip (12.02.2016)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ