Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Chanovice

Chanovice

Co lze vidět v Obci Chanovice: Chanovice jsou uprostřed trojúhelníku měst Nepomuk, Horažďovice a Blatná. Dosažitelnost je po silnicích III. třídy.

– střed obce 555 m n.m. u návesní kaple, která je kulturní památkou ČR
(IC v zámeckém areálu – tel. 376 514 164, e-mail ic.chanovice@email.cz, http://www.chanovice.cz/)
Vlakové nejbližší spojení je na trase Plzeň – České Budějovice, zastávky Pačejov či Velký Bor cca 5 km . Z Pačejova nádraží vede nová značená pěší turistická trasa do Chanovic – 10 km (přes Olšany, Kvášňovice, Defurovy Lažany, Újezd u Chanovic).
Historická část vesnice je od 1.1.2005 vyhlášena Ministerstvem kultury ČR památkovou zónou. Zámeckému areálu dominuje budova zámku, na kterou navazuje obnovený hospodářský dvůr a původně románský kostel. Vše zasazeno do tříhektarového parku anglického typu. Za pozornost stojí desetiletá spolupráce obce s mnoha institucemi na obnově a oživení této kulturní památky, s důrazem na denní využití.
Zámecký areál – dvě stálé expozice: „Lidová řemesla Pošumaví“ ve třech opravených rozsáhlých sklepních místnostech a „Galerie Nositelů tradice“ ve zrekonstruovaných klenutých bývalých maštalích hospodářského dvora.
Dále pravidelné výstavy fotografií, výtvarných děl, keramiky, atd. Výstavy probíhají po celý rok, když přes prázdniny souběžně čtyři až pět výstav. Vše je doplňováno koncerty hudby, vystoupeními dětí se školními a tématickými programy, divadelními představeními, apod. Tradicí se stal „Den řemesel“, který se koná první červencovou sobotu.
Nad zámeckým areálem je pod záštitou klatovského muzea vytvářena záchranná Expozice lidové architektury jihozápadních Čech. Především v rámci dobrovolných pracovně naučných pobytů. Již bylo přeneseno a nově postaveno devět roubených objektů, dva jsou ve výstavbě a tři menší architektonické venkovské památky. V roce 2006 byl vystavěn nový vstupní objekt se stodolou, jako zázemí pro pracovníky a návštěvníky.
Vše je zasazené do krásné krajiny – lesy, kopce, rybníky, nezpevněné cesty mezi poli a loukami, výhledy na Šumavu, remízy s bludnými kameny, pahorky.
Cestou z Chanovic do Újezda u Chanovic se nabízí od sochy sv. Martina ( 570 m .n.m.) úchvatný pohled na šumavské kopce. Nad Újezdem se nalézá pramen sv. Vojtěcha s léčivou vodou. Z Újezda lze pokračovat do dalších vesnic obce po udržovaných nezpevněných cestách. Na západ do Defurových Lažan (zámecký areál, rybniční vodní soustava, návesní kaple) a Černic (zachovalá typická venkovská náves s kapličkou a pohledy na otavské údolí z výšky 604 m n. m.). Nebo se lze vydat jižním směrem na Dobrotice, Holkovice a Plácek. Vhodná trasa pro milovníky panenské přírody a tradiční české vesnice.
Chanovice nabízí dva hostince, restauraci v kulturním domě, sportovní areál (tenis, odbíjená, nohejbal, kopaná), tělocvičnu v zámeckém areálu, ubytování v kulturním domě nebo v ubytovně sportovního klubu nebo v ubytovně pod kostelem, autoopravnu, poštu, dvě prodejny smíšeného zboží, prodejnu průmyslového zboží, atd.
Okolí (po značených pěších a cyklo trasách):
Tištěné mapy zdarma o trasách, informační značení, rozsáhlé venkovní mapy tras, cíle – vše lze získat v IC.
Polní a lesní cesty jsou udržovány ve spolupráci s okolními obcemi. Proto lze těchto původních neasfaltových cest využít na návštěvu okolních obcí s mnoha památkami.

• Kadov ( 4 km ) kostel, fara, šlechtická hrobka, budova „špitálu“ 17. století, Kadovský Viklan
• Vrbno ( 7 km ) rybníky s kempy
• Bezděkov ( 2 km ) gotický kostel, „Kamenná bába“
• Pole ( 5 km ) renesanční sídlo
• Hradiště ( 5 km ) výrobky „naivního umění“ vesnického kováře
• Nezdřev ( 4 km ) tradiční česká vesnice
• Řesanice ( 4 km ) kostel s kostnicí a vesnická památková zóna
• Kotouň ( 6 km ) barokní kostel s kostnicí
• Oselce ( 5 km ) kopec s kaplí sv. Markéty 666 m n.m., zámek, zázračný pramen Kloubovka s kaplí v lesích, památné stromy
• Kvášňovice (7km) barokní kostel a farou, Kozčínský rybník – 100 ha

Na kole či pro delší „výšlap“ (významné republikové a lokální památky a turistické zajímavosti):
Vyznačené trasy pro pěší a cyklo turistiku.

• Nepomuk ( 14 km ) – např. „Zámek Zelená hora“
• Horažďovice ( 12 km ) – např. „Zámecký areál s městským muzeem“
• Blatná (15km) – např. „Vodní zámek a obora“
• Lnáře ( 9 km ) – např. „Zámek a tvrz“
• Sušice ( 26 km ) – např. „Rozhledna Svatobor“
• Kasejovice ( 11 km ) – např. „Synagoga a židovský hřbitov“

V těchto městech lze získat ubytování a další služby:

• bazén Horažďovice
• sportovní areály pro mnohé sporty Horažďovice, Blatná, Nepomuk, Kasejovice, atd.
• kina stálá a letní Horažďovice Blatná, Kasejovice, Nepomuk.
• dojezdy na Šumavu 25 – 50 km
• řeka Otava

„Naučná stezka Chanovice – Příroda a lesy Pošumaví“ pro pěší – tip na naučnou procházku cca dvě hodiny

Partneři projektu:
• Základní a mateřská škola Chanovice
• Plzeňský kraj
• Lesy ČR s.p.
• Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
• Občanské sdružení Panoráma

Cíle projektu:
• vybudování naučné stezky – vyzdvižení přírodních prvků v Pošumaví
• trvalé zapojení mládeže ZŠ a účastníků pracovně naučných pobytů ve skanzenu
• nabídka návštěvníkům lesa a souvisejících prvků v území mezi Šumavou a Brdy

Zapojení jednotlivých partnerů:
• Základní a mateřská škola Chanovice – v rámci přírodovědného kroužku příprava trasy v terénu, vytipování míst pro značení a příprava textů na naučné tabule
• Plzeňský kraj – finanční podpora
• Lesy ČR – úprava cest na trase, odborná spolupráce na textech naučných tabulí, dodávka a osazení dřevěných souprav s lavičkami na odpočinek
• Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – odborná spolupráce a presentace, následná údržba a aktualizace naučných textů tabulí
• Občanské sdružení Panoráma – zajištění výstavbu rozhledy a propagace projektu

Užívání stezky:
• zahájení provozu 17. června 2006 (zahájení bylo spojeno se třemi výstavami tématicky souvisejícími s přírodou regionu – „Památné stromy Klatovska“, „Příroda mezi Nepomukem, Blatnou a Horažďovicemi“ a „Příroda Chanovicka očima dětí“)
• na trase je deset zastavení, která představují obnovu lesa až po využití a trvanlivost dřeva, představeny jsou typické lesní porosty, lesní zvěř, ptactvo, péče o les, myslivost, apod.
• stezka tvoří okruh
• počátek (dle značení) v zámeckém parku ( 528 m .n.m.), přes lesní porosty, výhledy na Šumavu, Žižkův kámen, lesovna a lesnictví, myslivost, vrchol kopce Chlumu ( 608 m .n.m.), základní kámen a informace o připravované rozhledně, skanzen, užití dřeva v minulosti (od roku 1560) po současnost, záchranný skanzen, konec stezky u barokního špýcharu ( 560 m .n.m.)
• trasa je dlouhá 2,2 kilometru s převýšením 80 metrů a je vytyčena do okruhu
• na trase jsou čtyři odpočivadla

Udržování stezky, aktualizace naučných tabulí včetně textů, značení trasy a další následné činnosti zajišťuje Obec Chanovice.

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ