Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Chanovice a okolí

Chanovice a okolí

Chanovice jsou uprostřed trojúhelníku měst Nepomuk, Horažďovice a Blatná. Historická část vesnice je navržena Ministerstvem kultury ČR na památkovou zónu.

Co lze vidět v obci Chanovice:

Zámeckému areálu dominuje budova zámku, na kterou navazuje obnovený hospodářský dvůr včetně ploch a původně románský kostel. Vše zasazeno do tříhektarového parku  nglického typu. Za pozornost stojí desetiletá spolupráce obce s mnoha institucemi na obnově a oživení této kulturní památky, s důrazem na denní využití. 

Zámecký areál – dvě stálé expozice: Lidová řemesla ve třech opravených rozsáhlých sklepních místnostech a Hračky 19. a 20. století ve zrekonstruovaných klenutých bývalých maštalích hospodářského dvora.
Dále pravidelné výstavy fotografií, výtvarných děl, keramiky, atd. Výstavy probíhají po celý rok, když přes prázdniny souběžně čtyři až sedm výstav. Vše je doplňováno koncerty hudby, vystoupeními dětí, divadelními představeními, apod. Letos podruhé Den řemesel.
Nad zámeckým areálem je pod záštitou klatovského muzea vytvářena záchranná expozice lidové architektury jihozápadních Čech. Především v rámci dobrovolných pracovně naučných pobytů. Již bylo přeneseno a nově postaveno osm roubených objektů.
Vše je zasazené do krásné krajiny – lesy, kopce, rybníky, nezpevněné cesty mezi poli a loukami, výhledy na Šumavu, remízy s bludnými kameny, pahorky.
Cestou z Chanovic do Újezda u Chanovic se nabízí od sochy sv. Martina úchvatný pohled na šumavské kopce. Nad Újezdem se nalézá pramen sv. Vojtěcha s léčivou vodou. Z Újezda lze pokračovat do dalších vesnic obce po udržovaných nezpevněných cestách. Na západ do Defurových Lažan (zámecký areál, rybniční vodní soustava, návesní kaple) a Černic (zachovalá typická venkovská náves s kapličkou a pohledy na otavské údolí z výšky 604 m n. m.). Nebo se lze vydat jižním směrem na Dobrotice, Holkovice a Plácek. Vhodná trasa pro milovníky panenské přírody a tradiční české vesnice.
Chanovice nabízí dva hostince, teplá jídla v kulturním domě, sportovní areál (tenis, odbíjená, nohejbal, kopaná), tělocvičnu v zámeckém areálu, ubytování v kulturním domě nebo v ubytovně sportovního klubu, autoopravnu, poštu, smíšenou prodejnu, atd.
Polní a lesní cesty jsou udržovány ve spolupráci s okolními obcemi. Proto lze těchto původních neasfaltových cest využít na návštěvu okolních obcí s mnoha památkami.

Kadov (4 km) kostel, fara, šlechtická hrobka, budova „špitálu“ 17. století, Kadovský Viklan
Vrbno (7 km) rybníky s kempy
Bezděkov (2 km) gotický kostel
Pole (5 km) renesanční sídlo
Hradiště (5 km) výrobky „naivního umění“ vesnického kováře
Nezdřev (4 km) tradiční česká vesnice
Řesanice (4 km) kostel s kostnicí
Kotouň (6 km) barokní kostel s kostnicí
Oselce (5 km) kopec s kaplí sv. Markéty 666 m n.m., zámek, zázračný pramen Kloubovka s kaplí v lesích, památné stromy
Kvášňovice (7km) barokní kostel a farou, Kozčínský rybník – 100 ha

Na kole či pro delší „výšlap“ (významné republikové a lokální památky a turistické zajímavosti):

Nepomuk (14 km)
Horažďovice (12 km)
Blatná (15km)
Lnáře (9 km)
Sušice (26 km)
Kasejovice (11 km)


V těchto městech lze získat ubytování a další služby.

bazén Horažďovice
sportovní areály pro mnohé sporty Horažďovice, Blatná, Nepomuk, Kasejovice, atd.
kina stálá a letní
dojezdy na Šumavu 25 – 50 km
řeka Otava


Je zde krásně a pohoda, jak v přírodě, tak u památek či hostincích...

Bližší info:
Informační centrum Chanovice – zámecký areál
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 514 164
Fax: 376 514 000
e-mail: ic.chanovice@email.cz,

http://www.chanovice.cz/

Naposledy upravil: Beránek Filip (25.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ