Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií

Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií

Šumava a Český les jako přírodní bohatství Plzeňského kraje, které spolu s příhraničním Bavorským lesem tvoří nejlesnatější oblast Evropy, živý folklor Chodska, pivo jako tradiční produkt gastronomie Plzeň

Obsahem projektu „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“ je realizace tří produktových balíčků propagujících a prezentujících významné turistické atraktivity turistického regionu Šumava a z části také turistického regionu Plzeňsko s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

Přípravná fáze projektu byla zahájena 1.4.2009. Po zhodnocení dosavadních prezentačních a propagačních aktivit Plzeňského kraje a po srovnání s konkurenčními kraji České republiky i s konkurenčními přeshraničními regiony (které mají srovnatelné přírodní podmínky) byly vytipovány tři oblasti nabídky cestovního ruchu v Plzeňském kraji s vysokým potenciálem rozvoje, a to:

1)      Šumava a Český les jako přírodní bohatství Plzeňského kraje, které spolu s příhraničním Bavorským lesem tvoří nejlesnatější oblast Evropy,

2)      v tuzemsku ojedinělý živý folklor Chodska,

3)      pivo jako tradiční produkt gastronomie Plzeňského kraje.

Byl sestaven přípravný projektový tým, který tvořili pracovníci oddělení cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přípravný projektový tým bude základem pro realizační projektový tým. Byly definovány cíle, očekávané přínosy a dopady projektu, byl sestaven seznam aktivit, časový a finanční harmonogram, které povedou k dosažení výstupů a přispějí k naplnění cílů.

Celý projekt „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomii“, jehož fyzická realizace začala v únoru 2011 a trvala do června 2013,  byl předložen do páté výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013 (ROP), který významným způsobem podporuje regionální rozvoj a v rámci  Prioritní osy 3 - Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu také rozvoj cestovního ruchu v regionu. Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na spolufinancování z prostředků Evropské unie. Možnost čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla velmi významným aspektem úspěšné realizace projektu, jež vyvolává synergické efekty s již realizovanými projekty Plzeňského kraje: Komplexní propagace Plzeňského kraje a Zkvalitnění turistického portálu Plzeňského kraje, které byly rovněž podpořeny v rámci stejného operačního programu.

 

Naposledy upravil: Beránek Filip (12.06.2013)

 

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ