Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Dva nové úseky na Panevropské cyklotrase u Stříbra byly otevřeny

Dva nové úseky na Panevropské cyklotrase u Stříbra byly otevřeny

V okolí Stříbra prošly v loňském roce rekonstrukcí dva nové úseky na mezinárodní Panevropské cyklotrase vedoucí z Prahy přes Plzeň a Norimberk do Paříže.

S jejich otevřením se tak cyklistům dostává dalších bezpečných komunikací s kvalitním povrchem. To uvítají zejména dálkoví cyklisté, kteří po této trase již od začátku cyklistické sezóny projíždějí. Právě nekvalitní povrch spolu s kopcovitým terénem bývá totiž to, co jim cestu s plně naloženými koly mnohdy znepříjemňuje. Nové úseky využijí též místní cyklisté vyjíždějící na kole do okolí či jen za běžnými povinnostmi.

 „Úsek spojující Červenou lávku podél řeky Mže s Vranovem patří ve Stříbře k vyhledávaným místům pro procházky, běh pro zdraví či pro vyjížďky na kole,“ říká stříbrský starosta Bohuslav Červený. „Tento úsek vede přírodně i krajinářsky atraktivním územím v zátopovém území řeky Mže a přehrady Hracholusky, proto jsme zde nepoužili asfaltový, ale kalený hutněný povrch s  jemným štěrkovým krytem v souladu s požadavky dotčených orgánů,“ doplňuje Jiří Ševčík, jednatel Rozvojové inženýrské společnosti s.r.o. Společnost byla projektovým manažerem celého přeshraničního projektu finančně podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, v jehož rámci byly obě stavby realizovány. Pro svazek obcí Stříbrský region, který v rámci tohoto projektu byl vedoucím partnerem, zajišťovala kompletní projektový management, tzn. technickou přípravu obou staveb, jejich dotační financování i bankovní překlenovací úvěr na dobu realizace projektu. „Úsek ze Sytna do Lhoty je veden převážně na pozemcích naší obce. Místní komunikace vybudovaná v 50. letech Státním statkem Tachov byla již v dezolátním stavu a my na její celkovou opravu přispěli 900 tis. Kč, což představuje asi třetinu našeho ročního rozpočtu. Bez dotace by na opravu nejspíš ještě dlouho čekala. “ uvedl o dalším novém úseku starosta Sytna Václav Bodiš.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.06.2012)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ