Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Hartmanice

Hartmanice

Synagoga v Hartmanicích, otevřená v květnu 2006, je jedinou nově zrekonstruovanou synagogou v oblasti Šumavy a Českého lesa z původních více než šedesáti v této oblasti se nalézajících synagog a modliteben.

Je také nejvýše položenou synagogou v Čechách. V synagoze je otevřena expozice Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Návštěvníci tu najdou dále dvojfotografie šumavských vesnic zlikvidovaných komunistickým režimem a dokumentaci k historii židovské obce a synagogy v Hartmanicích a výstavu Šumava na starých fotografiích ze sbírky Pavla Scheuflera. 

 Expozice o česko-německo-židovském soužití.

 Na obnovené bývalé ženské galerii je umístěna hlavní expozice synagogy, v níž je zobrazena historie osídlení Šumavy s vysvětlením rolí tří národů, které zde žily. Vztah mezi Čechy, Němci a Židy je zachycen na historických fotografiích a dokumentech. Expozice se nevyhýbá ani tématům holocaustu, vysídlení občanů německé národnosti po roce 1945, studené válce a pádu železné opony.

Šumavské vesnice zlikvidované po roce 1948  

V přízemí synagogy je umístěna výstava devíti dvojic fotografií Blanky a Honzy Reichardtových, zachycujících dnes již neexistující šumavské vesnice a osady, jak vypadaly před rokem 1948 a co je na jejich místě nyní. Polohu zlikvidovaných vesnic dokumentuje mapa.

Historie židovské obce a hartmanické synagogy

V podkroví synagogy je na třech panelech vyobrazena historie židovské obce na Hartmanicku včetně historie synagogy a průběhu její rekonstrukce. Jsou zde vystaveny fragmenty, které se zachovaly z původní stavby, kopie dokumentů týkajících se zabavení hyrtmanické synagogy nacisty, dokumenty o pochodu smrti, který prošel Hartmanicemi na konci II. světové války a další.

V srpnu 2006 prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky horskou synagogu v Hartmanicích kulturní památkou. V září 2006 získala synagoga Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2006.

Otevírací doba
Duben – říjen: denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin
Listopad – březen: otevírací doba je omezena 

Synagogu zrekonstruovalo a provozuje Občanské sdružení Památník Hartmanice

Na Dubině 5, 147 00 Praha 4

Tel. 732 631 176, 376 593 559, 739 258 546, hartmanice@email.cz, www.hartmanice.cz

 

Naposledy upravil: Beránek Filip (02.09.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ