Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Klatovy a okolí

Klatovy a okolí

Nabídka 2 Jednodenních výletů: Klatovy – Plánice – Nicov - Hnačov – Klatovy, Klatovy – Nýrsko – Pajrek – Nýrsko – Klatovy.

1 – denní výlet (I.)
Klatovy – Plánice – Nicov - Hnačov – Klatovy
Odjezd autem z Klatov do Plánice, nejlépe v dopoledních hodinách. Plánice je vzdálena 15 km od Klatov, cesta trvá přibližně dvacet minut.
Prvním bodem našeho výletu je procházka městem Plánice.

Plánice.
Městečko poprvé zmiňované roku 1144, nacházející se v krásné krajině přírodního parku Plánický hřeben – Kákov. Za zhlédnutí zde stojí farní děkanský kostel sv. Blažeje původně gotický, později barokizovaný, postavený podle návrhů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pozoruhodným sochařským dílem českého baroka je také sloup Nejsvětější trojice, zakončený korintskou hlavicí, který stojí ve východní části plánického náměstí. Dále se podíváme ke kamennému smírčímu kříži, který připomíná období třicetileté války. V rodném domku Dr. Ing. Františka Křižíka, významného plánického rodáka – elektrotechnika, vynálezce obloukové lampy a první evropské elektrifikovaná železnice je zřízeno muzeum, do kterého budou následovat naše další kroky. Expozice připomíná prostřednictvím původního nábytku, dokumentů a originálů život a dílo tohoto slavného rodáka. K vidění jsou zde ukázky obloukové lampy, el. motorů a také technické dokumentace. Vstupné do tohoto muzea je asi 20 Kč.

Současnost města reprezentuje především víceúčelový sportovní areál, tvořený třemi osvětlenými kurty s umělým povrchem pro míčové sporty. Součástí areálu jsou také asfaltové plochy pro jízdu na kolečkových bruslích, kolech, běžecké dráhy a cvičná tenisová stěna. V případě zájmu je samozřejmě možné se v areálu zdržet a zahrát si nějakou hru, tenis nebo jen tak posedět u nově postaveného dětského hřiště v prostorách areálu s možností všestranného vyžití dětí.

Po prohlídce města se vydáme zpět kolem kostela občerstvit se v místním nově postaveném Sport Penzionu Santa-Fé, který vhodně doplňuje sportovní areál, protože kromě ubytovacích a stravovacích služeb poskytuje také služby v oblasti relaxace.

Z Plánice po odpočinku a krátkém občerstvení se vydáme na pěší vycházku do blízké vesničky Nicov, vzdálené 3 km. Po cestě se zastavíme u kapličky s léčivým pramenem opředeným mnoha legendami. Tento pramen má údajně slabší obsah radioaktivních látek a k homeopatickému způsobu léčby ho využíval i známý léčitel páter František Ferda ze Sušice.V kombinaci se silným vzduchem a případným pohybem má tento pramen údajně afrodisiakální účinky. Od kapličky budeme pokračovat opět pěšky přímo do Nicova, což už bude asi jen 1 km.

Nicov.
Nicov je v literatuře uváděn jako nejmenší vesnice na světě, od cedule k ceduli je to pouhých 150 metrů, nachází se tu 4 obytná stavení a žijí zde pouzí 2 stálí obyvatelé. Přesto má toto místo bohatou historii a významné stavby, především poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie postavený podle projektů významného stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Po prohlídce chrámu se budeme opět pěšky vracet zpět do města Plánice a půjdeme na oběd do již zmiňovaného Sport Penzionu Santa-Fé. Po obědě odjedeme do autokempu Hnačov vzdáleného 4 km od Plánice.
Hnačov.

Obec je vlastníkem autokempu u Hnačovského rybníka o rozloze 68,38 ha, který je ve vlastnictví Klatovského rybářství a platí v něm zákaz chytání ryb.
Zde máme možnost koupání přímo v kempu v Hnačovském rybníku, k dispozici je také půjčovna lodí, windsurfingů, kanoí, šlapadel, ale i horských kol a vybavení pro kolektivní míčové hry. Pro zájemce doporučuji v případě příznivého počasí a hlavně vlastní chuti procházku okolo rybníka, dlouhou asi 5 km, vedoucí krásnou klidnou krajinou a chatovými oblastmi v okolí.
Po všestranném sportovním vyžití a případné procházce je možné se navečeřet v restauraci autokempu se zahradní terasou, popřípadě po domluvě můžeme třeba i rozdělat oheň přímo v kempu a opékat uzeniny.
Po večeři a odpočinku odjedeme zpět do Klatov.
  
1 – denní výlet (II.)
Klatovy – Nýrsko – Pajrek – Nýrsko – Klatovy

V dopoledních hodinách odjezd z Klatov do Nýrska po silnici č. 191 směr Janovice nad Úhlavou a Železná Ruda, Nýrsko leží 17 km od Klatov, cesta tedy bude trvat přibližně 20 minut.

Nýrsko.
Město v údolí řeky Úhlavy, které vzniklo při brodu na staré obchodní stezce do Bavorska pod hradem Pajrek . První zmínky pocházejí z roku 1327. Od roku 1554 je Nýrsko městem. Byla zde zavedena výroba optického skla W. Eckstein, dnes se zde nachází provozovny podniku Okula.
Prvním bodem na programu bude procházka městem.
Nejvýraznější památkou je gotický farní kostel sv. Tomáše. První zmínka o kostele pochází z roku 1352, jeho věž je asi o 100 let starší. Ke gotické stavbě byla na konci 17. století přistavěna kaple Panny Marie. Soudobé zařízení kostela – barokní oltáře pochází z 18. stol. a jsou dílem nýrského truhláře a řezbáře Jakuba Brandla. Součástí exteriéru je i dřevěná soška Madony pocházející z 15. stol.

Zastavíme se i u barokní fary č. p. 1, a u domu č. p. 2, což je zemědělská usedlost postavená též v barokním stylu. Na náměstí si prohlédneme dům č. p. 81, což je bývalý vrchnostenský hostinec, zdobený raně barokním štítem s erby rodů Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova z roku 1684. Tento dům je zároveň bývalou radnicí města Nýrska. Na protilehlé straně náměstí si prohlédneme budovu městského úřadu z roku 1907. Byla postavena podle plánů vídeňského stavitele V. Tscheppera. Zastavíme se i na místě, kde stával kostel Čtrnácti svatých pomocníků z počátku 18. století, postavený italským stavitelem M. A. Gilmettim a vysvěcený roku 1712. Vnitřek kostela byl zmenšenou kopií dominikánského kostela v Klatovech. Kostel byl bohužel v roce 1974 zbořen. Na místním hřbitově je hrob a památník 108. obětí transportu smrti z konce 2. světové války. My se ale kromě tohoto hřbitova podíváme i na velký židovský hřbitov, který byl zřízen kolem roku 1430 a nejstarší pomníky zde jsou z 18. století. Nachází se nedaleko Nýrska uprostřed velkého pole, poblíž silnice na Železnou Rudu.

Ze hřbitova se vrátíme zpět a po této náročné procházce městem se naobědváme v jedné z místních restaurací, možnost je například v Restauraci a Pizzerii Hrdlička v ulici prap. Veitla. Hned poblíž této restaurace je potom i kavárna Restaurace Café Milano.
Po obědě a krátkém odpočinku se vydáme na poznávací okruh okolím města Nýrska.

Poznávací okruh Nýrsko
Nýrsko je východiskem několika naučných stezek a je hojně navštěvováno turisty jako východisko turistických cest v šumavském podhůří, a proto je tento okruh jedním z mnoha, které se dají v okolí podniknout . Je trochu odlišný a zvláštní svojí nenáročností a především upozorňováním na zdánlivě všední přírodu. Okruh je obzvláště vhodný pro rodiče s dětmi, které se mohou naučit rozpoznávat základní stromy, naslouchat lesu, posedět a rozjímat v lůnu přírody...

Mimo to uvidíme bývalé lesní divadlo , projdeme se při řece Úhlavě, porozhlédneme se po kraji a navštívíme zříceninu hradu Pajrek. Na tento výlet se vydáme z náměstí. Půjdeme podél, ale proti proudu řeky Úhlavy směrem k údolní přehradní nádrži. Město Nýrsko leží pod údolní přehradní nádrží Nýrsko. Tato přehrada byla vybudována v letech 1965 – 1969 zatopením Úhlavského údolí. Má sypanou kamenitou hráz vysokou 36 metrů a širokou 337 metrů. Objem vody v nádrži činí 1 mil. m3 . Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro Klatovy, Domažlicko a Plzeňsko. V nádrži platí přísný zákaz koupání a v jejím okolí i zákaz táboření. My se ale k nádrži přesto podíváme, protože po hrázi a kolem západního břehu přehrady vede žlutě značená turistická stezka. Je to sice odbočka z naší přímé trasy, ale přehrada opravdu není daleko a stojí za to ji vidět. Po prohlídce nádrže a jejího okolí se vydáme dále po našem plánovaném okruhu. Dojdeme k bývalému lesnímu divadlu.

Bývalé lesní divadlo.
Nalezneme ho na jižním okraji města při řece Úhlavě. Stavba divadla byla dokončena v roce 1935. Divadlo bylo zajímavě technicky řešeno, součástí scény byla i skála za jevištěm. Činnost divadla byla ukončena v sedmdesátých letech a dnes se v objektu divadla nachází penzion, ve kterém se lze i ubytovat (ubytovací kapacita pro 15 – 25 osob), v našem případě alespoň se občerstvit. V místech nad přírodním divadlem se nachází lyžařská sjezdovka s umělým povrchem a s vlekem. Po případném občerstvení v penzionu v objektu divadla se vydáme vstříc novým zážitkům a krásné přírodě. Nejzajímavějším objektem našeho poznávacího okruhu je bezesporu zřícenina hradu Pajrek ke které nyní dojdeme.

Pajrek.
Zřícenina hradu se nachází 2,5 km od Nýrska na jednom z posledních výběžků Královského hvozdu (627 m n. m. - výběžek horského hřebenu Hraničáře). Dříve býval pomezním hradem, nebyl příliš rozměrný, avšak důležitý polohou, protože byl založen na začátku 14. století při staré zemské stezce.
Hrad bohužel procházel častými výměnami majitelů a následkem toho rychle pustl a od poloviny 16. století byl opuštěn trvale. Zachovalo se pouze několik trosek obytného stavení, věže a příkop.
Po prohlídce hradu se vydáme zpět do města Nýrska, ale nebudeme se vracet stejnou cestou, budeme pokračovat po značené stezce vedoucí územím Chráněné krajinné oblasti Šumava. Zastavíme se ještě v lesoparku při řece Úhlavě v blízkosti koupaliště, který slouží ke sportu a romantickým procházkám, v blízkém koupališti je samozřejmě možné se vykoupat, pokud budou zájemci a počasí nám bude přát.   
Délka trasy je přibližně 4 km.
Po absolvování tohoto méně náročného poznávacího okruhu se vrátíme zpět do centra, kde bude opět následovat občerstvení nejspíše už večeře, tentokrát v Restauraci Šumava, která se nachází opět v ulici prap. Veitla v centru města, jako předchozí restaurace ve které máme naplánovaný oběd.
Po večeři odjedeme zpět do Klatov.

Bližší info:

Informační centrum Městského úřadu Klatovy
nám. Míru 63, 339 01 Klatovy 1
Tel.: 376 347 240, 376 347 250
Fax: 376 347 390
E-mail: icklatovy @mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy 
 

Naposledy upravil: Beránek Filip (25.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ