Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Město Železná Ruda rozšiřuje před prázdninami nabídku cyklotras a stezek pro pěší

Město Železná Ruda rozšiřuje před prázdninami nabídku cyklotras a stezek pro pěší

Ve středu 26. června bude slavnostně zprovozněn právě dokončený úsek cyklotrasy protínající Špičák. Pěší turisté se mohou vydat i na vyznačenou Tetřeví stezku.

Město Železná Ruda v posledních letech významně investuje do turistické infrastruktury. K aktuálním počinům patří výstavba téměř dva kilometry dlouhé cyklotrasy, která cyklisty provede obcí Špičák mimo hlavní komunikaci. Tento úsek je součástí regionální cyklotrasy

č. 33 spojující Železnou Rudu a Špičák. Do provozu bude slavnostně uveden ve středu

26. června v 10 hodin u Jezerky na Špičáku. Současně bude zahájen provoz vyznačené Tetřeví stezky spojující Špičák a Prášily.

Výstavbu cyklotrasy podpořila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad) částkou přesahující 12 milionů korun (cca 85 procent celkových nákladů). Dofinancování ve výši 15 procent nákladů a části cyklotrasy tvořící účelové komunikace byly hrazeny z rozpočtu města Železná Ruda .

Nová trasa vznikla v rámci projektu Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy. „Projekt byl zahájen v roce 2007, kdy jsme začali se zpracováním podkladů pro územní rozhodnutí. Během projednávání tras s majiteli nemovitostí i s orgány státní správy docházelo k řadě změn a úprav. Vlastní stavbu zahájila společnost Silnice Klatovy a.s. loni v květnu, hotové dílo nám bylo předáno koncem května letošního roku,“ uvádí starosta Železné Rudy Michal Šnebergr. Město usiluje i o zlepšení zázemí pro cyklisty.  Na cyklotrase č. 33 a dalších cyklotrasách protínajících Železnou Rudu se počítá s vybudováním posezení a stojanů pro kola. Dva cyklostojany budou umístěny před budovou městského úřadu respektive před informačním centrem, které cyklisté často navštěvují.

Tetřeví stezka dlouhá zhruba devět kilometrů je určena pro pěší i cyklisty. Je umístěna při turistické trase značené červenou turistickou značkou vedoucí směrem k jezeru Laka. Výchozí bod je v místě bývalého zámečku Debrník a končí u odbočky k vrchu Polom. Tetřeví stezka vznikla v rámci projektu Tierisch Wild a byla spolufinancována z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Bavorsko.

Kontakt:

Ing. Michal Šnebergr

tel.: 376 361 212

e-mail: starosta@zeleznaruda.cz

www.zeleznaruda.cz

Naposledy upravil: Beránek Filip (20.06.2013)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ