Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Nepomuk

Nepomuk

Naučná stezka povede z Náměstí A. Němejce kolem Zelené Hory ke Klášteru a zpět na nepomucké náměstí. Na stezce bude celkem 9 zastavení zaměřených na historii, přírodu a další zajímavosti.

Nepomucká naučná stezka

Naučná stezka povede z Náměstí A. Němejce kolem Zelené Hory ke Klášteru a zpět na nepomucké náměstí. Na stezce bude celkem 9 zastavení zaměřených na historii, přírodu a další zajímavosti. Součástí stezky by měla být i soutěž pro děti. Plánovaný termín otevření naučné stezky je na květen tohoto roku.

Jednotlivá zastavení:

Nám A. Němejce - historie Nepomuku, významné budovy
Zelenohorská pošta, osobnosti Nepomucka
U studánky a sochy sv. Jana - sv. Jan Nepomucký
Před zámkem - historie Zelené Hory
Lesní zastavení - na knížecí cestě - příroda
Vodní zastavení - u jezu - příroda
Klášter - historie kláštera
Červený most - historie místa + pověsti
Sv. Vojtěch kaplička - o světci

Přes kopec Štědrý

Turistická trasa pro pěší a cyklisty

Trasa: Dvorec (vlakové nádraží) – Vrčeň – Čmelíny – Tojice – Nepomuk
Výchozí bod: Dvorec
Cílový bod: Nepomuk
Délka trasy: 15 km
Čas: pěší (3-5 hodin), cyklo (2 hodiny)
Převýšení: celkové okolo 100 m n.m.
Náročnost: středně náročná trasa
Zaměření: rodiny se staršími dětmi, milovníci pěší turistiky
Nejvyšší bod: Štědrý 667,9 m n.m.
Pozoruhodnosti na trase: Dvorec – socha sv. Barbory, Vrčeň – památné lípy, sv. Vojtěch – kaple, studánka Dobrá voda, kopec Štědrý, Čmelíny – přírodní památka Bouřidla, Tojice – chov vodních nutrií

Z nádraží Dvorec (železniční trať Plzeň-České Budějovice) vyrazíme po zelené turistické značce směrem na Vrčeň, ze které odbočíme za železničním přejezdem na Srby. Asi po 200 m nalezneme u cesty kapličku z konce 19. století. O kousek dál jsou pozůstatky železných hutí, které zde byly zřízeny kolem r. 1824. V přilehlém parčíku si ještě můžeme prohlédnout sochu sv. Barbory ze 17. století. Projdeme parčíkem a napojíme se znovu na zelenou turistickou značku. Cestou na Vrčeň mineme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého ze 2. pol.18. stol. zhotovenou F. J. Heidelberegem. Obec Vrčeň byla v majetku nepomuckého kláštera a za husitských válek připadla k zelenohorskému panství. Dominantou návsi je gotický farní kostel sv. Vavřince z 1. pol. 14. stol. Naproti němu se rozkládá vrčeňská fara s obytným domem. Na návsi najdeme ještě barokizující sochy sv. Jana Nepomuckého, P. Marie Immaculaty a sv. Vojtěcha z přelomu 18. a 19. stol. Najdeme zde také jednu z památných vrčeňských lip, jejíž stáří je odhadováno na 250 let. Druhá na jižním okraji vsi je asi o 70 let mladší. Zelená značka nás dovede z Vrčeně (ve směru na Čečovice) k vrchu Chlumec. Na úpatí tohoto kopce stojí kaple sv. Vojtěcha postavená nákladem Václava Vojtěch ze Šternberka v r. 1684 u léčivého pramene Dobrá voda. Kaple byla v r. 1787 zrušena a znovu obnovena v r. 1819. Barokní stavba ukrývá žulový balvan, památku na sv. Vojtěcha, který procházel tímto krajem a k němuž se vztahují četné legendy. Dále pokračuje zelená trasa přes les a vrch Štědrý kolem studánky Dobrá Voda. Kopec byl v 7. – 8. stol. slovanským obětištěm. Údajně se zde nachází mohyly předků. Naše trasa pokračuje dále do Liškova, vesničky, která si stále uchovává svůj tradiční lidový ráz. Na návsi stojí nevelká zděná kaplička s jehlancovou střechou a zvoničkou. Ve statku č. 2 se dochovala hodnotná zděná chalupa a kamenný špýchárek. V Liškově odbočíme ze zelené stezky a dáme se polní cestou směrem na Čmelíny. Asi po jednom a půl kilometru se nám po levé straně začne rozkládat (na ploše 11,5 ha) přírodní památka Bouřidla s mnohočetnými exempláři jalovce obecného. Lesní cesta nás pak dovede do vesničky Čmelíny. Na návsi stojí kaplička P. Marie z 2. pol. 19. stol. Odtud pokračuje trasa do Tojic. Můžeme tam dojít buď po silnici nebo můžeme kousek za vsí odbočit doprava a dát se polní cestou kolem obory s chovem daňků a dále kolem přírodního tábořiště. V Tojicích doporučujeme se zastavit u říčky Víska, která je známa početným chovem vodních nutrií. Na návsi stojí kaplička ze 2. pol. 19. stol. Z Tojic již vede cesta přes Dvorec do Nepomuka, kde si kromě mnoha památek můžete projít ještě Naučnou stezku kolem Zelené Hory (otevřena květen 07) nebo se vydat na šibeniční vrch. Navštívit můžete také zámek či muzeum a galerii. A pokud Vám po dlouhém výletu vyhládlo, stačí navštívit některé z nepomuckých pohostinských zařízení a ochutnat místní speciality.


 

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ