Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Podzemí

Podzemí Plzeňského kraje

 Krásy a zajímavosti Plzeňského kraje nemusíte objevovat jen nad povrchem zemských. V některých případech se vyplatí vydat se za nevšedními zážitky i pod zem. V částečně přístupném plzeňském podzemí můžete získat povědomí o rozsáhlém a důmyslném systému středověkých chodeb a sklepů pod Plzní a dalšími městy. V minulosti velice bohatou hornickou činnost je možno spatřit na mnoha místech kraje. Některá pozoruhodná důlní díla jsou dnes přístupná veřejnosti a to formou originálních expozic.

Plzeňské historické podzemí

Jedním z hlavních turistických lákadel v Plzni je autentická prohlídka plzeňského podzemí. Pod jádrem starého města se již od středověku nachází důmyslný, složitý až třípatrový labyrint historických sklepů, chodeb, odvodňovacích štol, kanalizace a přes 200 středověkých studní. Podzemí ještě dodnes není kompletně prozkoumáno.

Katakomby v Klatovech, tak jsou nyní nazývány krypty pod klatovským jezuitským kostelem. Byly vybudovány jako jeho součást a sloužily jako pohřebiště příslušníků jezuitského řádu a jeho dobrodinců. Těla byla položená na hoblinách v dubových rakvích a obložena chmelem. Působením vzduchu, dovedeného do krypt důmyslným systémem větracích kanálů, došlo k jejich postupnému vysušení – k přirozené mumifikaci – tak, že dnes váží 8 – 10 kg.

Štola Ondřej Šlik v Plané na Tachovsku je ze 16. století a dnes je v ní umístěna veřejnosti přístupná historická expozice přibližující zařízení dolu. Celková délka chodeb tohoto důlního díla je 200 metrů, místy je patrná přesná ruční práce starých horníků. Chodby tvoří labyrint, který umožnil instalaci mnoha tematicky utříděných exponátů, dokumentujících vývoj zdejšího rudného hornictví.

Naposledy upravil: Sýkorová Jana (12.07.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ