Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Rozvadov

Rozvadov

Při návštěvě dříve nepřístupných míst v našem západním pohraničí lze spatřit spoustu historicky zajímavých objektů a místa plná přírodních krás. Některá z nich můžeme poznat, podnikneme-li malý výlet blízko hraničního přechodu Rozvadov-Waidhaus.

 

 

Tip na výlet: Svatá Kateřina - Diana - Milíře

Vyjedeme z dálnice na prvním sjezdu od hranic směrem osada Svatá Kateřina, ležící v údolí Kateřinského potoka. Osada, která je částí obce Rozvadov, oslavila v loňském roce 700 let od svého založení. Její název je odvozen od kostela sv.Kateřiny, v jehož podlaze jsou zasazeny barokní náhrobky bývalých císařských výběrčí cla z nedalekého Rozvadova a duchovních správců farnosti. Projedeme obcí kolem památkově chráněného objektu, pozůstatku z barokního hospodářského dvora z 18.století se špýcharem směrem k Dianě. Od sjezdu z dálnice projíždíme silnicí označenou žlutými tabulkami cyklotrasy číslo 36, jež prochází opuštěnými kouty Českého lesa ze Svaté Kateřiny na Pleš, Rybník, Lískovou, Čerchov a přes Českou Kubici do Všerub.

Při projíždění mostu přes Kateřinský potok je vidět nápadná jezírka a kmeny stromů čnící z vody. Je to výsledek činnosti bobra evropského. S jeho vysazováním začali před lety v Bavorsku a odtud přišli první samotáři už někdy kolem roku 1990 do povodí Kateřinského potoka, kde našli ideální životní podmínky. Svými hrázemi vytvářejí mokřady, které většinou nevadí na nekosených loukách, ale zaplaví-li lesní porosty, napáchají i škody. Přesto jsou bobři u nás druhem vzácným, a proto byla bobří lokalita kolem Kateřinského potoka zařazena do mezinárodní sítě chráněných území Natura 2000, zřízené Evropskou unií.

Po dvou kilometrech po silnici rovně protínající les vjedeme do osady, jejíž název nese i lovecký zámeček, vypínající se nad ní. Od dřevěné kaple z roku 1939 na rozcestí směrem k Železné stoupáme pěšky na vrcholek táhlého návrší se zámkem. Ten má protáhlý a členitý půdorys s centrálním patrovým pavilonem s kopulí, jenž je spojen s menšími krajními pavilony dvěma protáhlými podklenutými chodbami. Barokní zámek, vystavěný kolem roku 1742 patří opět šlechtickému rodu Kolowratů-Krakovských. Areál zámečku je tedy soukromým majetkem, interiéry přístupné nejsou, zato se můžeme projít parkem, vybudovaným v anglickém stylu.

Lesy kolem Diany jsou považovány za nejstarší v celém Českém lese. Přibližně kilometr západně od zámku směrem ke státní hranici se rozkládá přírodní rezervace Diana. Nadmořská výška se pohybuje okolo 500 m n.m. Téměř celá plocha byla pokryta přes 260 let starou bučinou. V rezervaci, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto v roce 1933 se vyskytují vzácné a zvlášť chráněné druhy rostlin, např.ohrožený aron plamatý, a vzácné a zvlášť chráněné druhy živočichů – kriticky ohrožené: zmije obecná, silně hrožené: čolek horský, ještěrka živorodá, slepýš křehký a několik dalších ohrožených.

V osadě Diana, založené jihovýchodně od Rozvadova, byla zbudována nejprve sklárna, později prosperující dřevařský podnik na výrobu dřevěných domků, založený Jindřichem Kolovratem-Krakovským. Po několikerém zabrání a znovuvydání došlo k likvidaci podniku. Z pily dnes vidíme stát pouze vysoký komín u břehů Kateřinského potoka, přes nějž se stejnou cestou navrátíme do osady Svatá Kateřina.

Přibližně uprostřed této osady na rozcestníku uvidíme označení Milíře, kam vede modré značení turistické cesty. Je to malá osada, spadající pod Rozvadov, dva kilometry východně od Svaté Kateřiny, můžeme zde navštívit turistickou rozhlednu. Rozhledna je provozovaná obcí, nachází se ve výšce 631 m n.m. na kopci Tomáška na trase Svatá Kateřina-Milíře-Sycherák (modrá turistická značka) asi 100 m východně od Milířů. Je otevřena po celý rok mimo nepříznivé počasí. Z rozhledny je krásný pohled na českou krajinu i sousední Německo.

Navrátíme-li se do Svaté Kateřiny, můžeme se občerstvit v několika místních zařízeních jako je restaurace U Tylků na křižovatce k Rozvadovu nebo ochutnat cizokrajnější stravu v restauracích vietnamských na rozlehlé tržnici. Komu se ještě nebude chtít skončit putování, může jet směrem Přimda a ve výšce 848 m si prohlédnout torzo jednoho z našich nejstarších kamenných hradů. V Přimdě je dnes možné využít služeb několika hotelů, restaurací, pizzerie a také krytý plavecký bazén či v zimě lyžařskou sjezdovku.

Výlet můžeme absolvovat autem a zabere nám pouze nemnoho času. Použijeme-li kolo, cyklostezka je dobře značena a zbude nám ještě hodně sil. Jestli se vydáme na výlet pěšky s výchozím bodem ve Svaté Kateřině, ujdeme celkem kolem devíti kilometrů.

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ