Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Seminář „Turistika na koni“ na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Seminář „Turistika na koni“ na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Seminář „Turistika na koni“ na Krajském úřadě Plzeňského kraje proběhl 24. května 2012.

Na jednání, které zorganizovala Místní akční skupina Český les, ve spolupráci s MAS Český Západ – Místní partnerství,  MAS  Světovina    se sešlo téměř  20 zástupců obcí, státních institucí, ale i soukromých vlastníků pozemků, přes jejichž pozemky je navrhováno vedení turistické trasy pro jezdce na koních.

Úvodem ing. Alena Svobodová  vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu  zdůraznila, že  kraj se velmi rád  připojuje k podpoře poměrně mladého odvětví v oblasti cestovního ruchu  jakým hipoturistika bezesporu je. Vyšší nárůst zájmu o tuto specifickou turistickou nabídku i u širšího pole návštěvníků a turistů Plzeňského kraje vnímá jako výzvu prohloubit tuto podporu. „O to více mě těší, že mohu konstatovat, že na tento zvýšený zájem můžeme reagovat již konkrétním  tištěným materiálem. Jedná se podrobnou mapu hipostanic na území Plzeňského kraje, kterou ve spolupráci s námi a na základě výběrového řízení vydává Kartografie Praha, a.s.  „ uvedla Svobodová. Již od počátku roku 2012 se referentka na oddělení cestovního ruchu  Ivana Plecitá Svobodová ve spolupráci s Místní akční skupinou Český západ-Místní partnerství a Klubem hipoturistiky Plzeňského kraje  intenzivně věnovaly  sběru dat  a informací pro vydání  kvalitní mapy hipoturistiky.  „Pro nadcházející letní turistickou sezónu  tak bude vydána mapa č. 15   v měřítku 1:200 000 pod názvem „Hipostanice v Plzeňském kraji“doplňuje Alena Svobodová . Mapa obsahuje piktogramy, které jasně definují služby hipostanic   jak pro návštěvníky, tak zázemí pro samotné koně.   Mapu vydáváme v nákladu 15 tisíc kusů a k dispozici v dostatečném množství od konce června 2012 bude  na každé jednotlivé hipostanici,  IC, MAS a samozřejmě rozšíří i nabídku propagačních materiálů, kterými prezentujeme Plzeňský kraj  na  domácích veletrzích cestovního ruchu.

Dalším bodem semináře bylo představení projektu „Na koni po západě Čech“. „Tento projekt si klade za cíl propojení hipotras Plzeňského kraje  směrem do Bavorska a také v návaznosti do Jižních Čech a Karlovarského kraje“ objasnila Miroslava Válova z MAS Český Západ- Místní partnerství. Výše uvedený projekt je rozčleněn do několika fází. Část, která je k dnešnímu dni již zrealizována se řadí k jedné z nejdůležitějších. Jedná se o vytipování celé trasy v rámci Plzeňského kraje pro jezdce na koni. „Dnešní setkání nám umožňuje započít debatu s vlastníky pozemků a předjednat získání jejich písemného souhlasu s vedením trasy“ zdůraznil Jan Florian ředitel  MAS Český Západ  - Místní partnerství. Ve II.pololetí letošního roku pak dojde k fyzickému vyznačení celé hipotrasy v terénu a označení rozcestníku a dalšího mobiliáře. V poslední fázi dojde k zanesení trasy pro jízdu na koni do turistické mapy Plzeňského kraje. V první polovině roku 2013 dojde k vydání  oficiálního letáku  a zorganizování závěrečné konference s press-tripem pro novináře.

„Plně podporujeme cíl navázat páteřní hipotrasu v Plzeňském kraji  na koňské stezky v sousedních krajích tak, aby zájemci o tuto formu turistiky mohli cestovat po standardně vyznačených trasách napříč celou Českou republikou, popřípadě i do sousedních států. Kromě standardního značení chceme nabídnout i hustou síť stanic, v kterých je možno i se svým koněm přenocovat a občerstvit se“ uzavírá vedoucí odboru Svobodová.

Naposledy upravil: Beránek Filip (25.05.2012)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ