Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Sušice

Sušice

Jeden z nejhezčích pohledů na malebně položené město Sušici nabízí Žižkův vrch. Východiskem pro tento nenáročný výlet, hodící se pro všechny věkové kategorie návštěvníků, je náměstí Svobody v centru Sušice.

Žižkův vrch

Podél bývalého gotického měšťanského domu ze 14. století s atypickým renesančním štítem, dnes sídla Muzea Šumavy, se dostaneme Mostní ulicí k hlavnímu mostu přes řeku Otavu, po něm přejdeme na pravý břeh řeky. Vpravo nás zaujme růžová budova kostela sv. Felixe s kapucínským klášterem založeným roku 1654. Procházíme Novou Dlouhoveskou ulicí ve směru na Kašperské Hory, po levé straně míjíme hřbitovní kostel Panny Marie z 1. poloviny 14. století, Nuželickou ulici a za chvíli odbočíme vlevo do ulice Pod Kalichem. Červená turistická značka nás dovede k vpravo odbočující zpevněné cestě, ze které jsou výhledy na město a mohutný vrch Svatobor se známou rozhlednou. Po chvilce nás červená turistická značka odvede vlevo do stráně. Již při stoupání strání je vidět do daleka svítící červeně natřený kalich na Žižkově vrchu. Jsme u cíle naší cesty. Tato cesta nám trvala necelou hodinu, je dlouhá asi 2 km s převýšením 160 m.

Pár slov k historii tohoto místa:

Rok 1924 byl rokem 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na paměť tohoto pětistého výročí Žižkova úmrtí byl Šibeniční vrch nad Sušicí pojmenován Žižkovým vrchem. Na tomto vrchu byl postaven na náklady obce litinový kalich 2,46 m vysoký, upevněný na zděném podstavci 3 m vysokém. Zhotovení kalichu bylo zadáno firmě Leopold Schifauer, továrna na stroje, slévárna kovů a železa v Klatovech za paušální obnos 4.456,- Kč. Provedení zděného podstavce pod kalich bylo zadáno ing. R. Grabingerovi, staviteli v Sušici za 3.200,- Kč. Potřebný kámen dodala obec. Kámen byl vylámán přímo na tomto vrchu, lámání kamene provedli dělníci, pracující na nouzových obecních pracích. Náklad byl kryt z obecních příjmů a byla uspořádána i veřejná sbírka. Slavnostní odhalení kalichu se uskutečnilo 28. října 1924.

Naposledy upravil: Beránek Filip (06.02.2012)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ