Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA

Úspěšný projekt „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“ končí.

Významně zvýšit informovanost o turistické nabídce  plzeňského regionu, prodloužit sezonu a zvýšit počet návštěvníků - to byla hlavní očekávání, která naplnil rozsáhlý více než dvouletý projekt  Plzeňského kraje. Již samotný jeho název „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“ dával tušit o propagaci jakých atributů Plzeňského kraje tady půjde. Záměrem bylo vytvoření a distribuce tří nových propagačních produktů cestovního ruchu: Šumava = zelená střecha Evropy, Živý folklór Chodska a Pivo = zlatý poklad Plzeňského kraje. Všechny produkty prezentují unikátní nabídku cestovního ruchu turistického regionu Šumava a z části regionu Plzeňsko. Každý produkt obsahuje tištěné propagační materiály - mapy, brožury, image publikace, multimediální prezentaci a propagační předměty jež byly cílovým skupinám distribuovány prostřednictvím médií, internetu, informačních center, propagačních akcí a veletrhů cestovního ruchu.

“Jasný cíl - zlepšit kvalitu a dostupnost informací o nabídce cestovního ruchu v regionu, a zvýšit tak informovanost potenciálních i stávajících návštěvníků Plzeňského kraje o nabídce CR regionu se nám podařilo splnit“ objasňuje Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Jako multiplikační efekt vnímáme prodloužení sezony v našem kraji a zvýšení tak celkového počtu návštěvníků“ doplňuje Jiří Struček.

Podařilo se vytvořit ojedinělý propagační produkt Turistickou mapu Šumavy a Českého lesa, kde je Šumava prezentována jako kompaktní turistická destinace. Dosud byla Šumava obvykle samostatně prezentována jižní část Šumavy na území Jihočeského kraje a severozápadní část Šumavy patřící Plzeňskému kraji. Vhodným doplněním pro zvýšení atraktivity „zelené střechy Evropy“ je nový Turistický průvodce Šumava, Český les a bavorské příhraničí, který nabízí 24 doporučených turistických tras pro různé cílové skupiny - pěší, cyklisty, lyžaře, vodáky pro všechny věkové kategorie, ale také rodiny s dětmi i zdravotně handicapované. Krásu a jedinečnost šumavské přírody dokládá image publikace „Šumava, Český les a bavorské příhraničí“, ve kterém jsme atraktivními fotografiemi z různých ročních období, krátkými úvodními texty ke každé kapitole a celkovou mapkou Šumavy chtěli oslovit především zahraniční návštěvníky.

Brožura Pivní stezky a Mapa pivovarů a turistických cílů Plzeňského kraje zvýšila informovanost domácích i zahraničních návštěvníků o nabídce gastronomické (gurmánské) turistiky. Provedou zájemce celým naším krajem po malých i větších pivovarech a přiblíží vhodné trasy v jejich blízkosti s ohledem na poznávání zajímavých klasických i netradičních turistických zajímavostí. Oba produkty jsme vytvořili v jazykových mutacích jako angličtina, němčina, francouština, ruština, holandština a také italština. Zájem o jejich českou a německou verzi byl tak enormně velký, že se rozdaly za třetinovou dobu, než se očekávalo. A proto do konce května 2013 proběhne dotisk těchto verzí pro oba výše- zmíněné produkty v rozsahu 20 tisíc kusů Pivních stezek v češtině, 6 tisíc v němčině a Mapa pivovarů v jazykové variantě – čeština, němčina angličtina bude dotištěna v počtu 28 tisíc korun.

Téma projektu tradice se podrobně věnuje živému folklóru Chodska a pro jeho masovější prezentaci byla vytvořena Image publikace Chodska, která je tvořena atraktivními fotografickými snímky se stručnými popisky vždy ve dvou jazykových verzích a celkovou mapkou Chodska. Pro doplnění obrazu této specifické oblasti Plzeňského kraje slouží multimediálním CD/DVD – Živý folklor Chodska.

V neposlední řadě bude jedním z výstupů výše uvedeného projektu i všeobecné multimediální prezentace o Plzeňském kraji, kterou plánujeme ve spolupráci se zastoupeními agentury CzechTourism představit v rámci zahraničních prezentací Plzeňského kraje.

Během realizace celého projektu byl v rámci zpracování Analýzy produktů cestovního ruchu v Plzeňském kraji prováděn průzkum trhu monitorující výsledky a dopady projektu na regionální cestovní ruch s cílem využít následně výsledky analýzy pro aktualizaci strategického dokumentu rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji, tj. Programu rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

Celý projekt „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomii“, jehož fyzická realizace začala v únoru 2011 a trvala do června 2013,  byl předložen do páté výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013 (ROP), který významným způsobem podporuje regionální rozvoj a v rámci  Prioritní osy 3 - Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu také rozvoj cestovního ruchu v regionu. Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na spolufinancování z prostředků Evropské unie. Možnost čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla velmi významným aspektem úspěšné realizace projektu, jež vyvolává synergické efekty s již realizovanými projekty Plzeňského kraje: Komplexní propagace Plzeňského kraje a Zkvalitnění turistického portálu Plzeňského kraje, které byly rovněž podpořeny v rámci stejného operačního programu. „Věříme, že výstupy projektu rozšířily nabídku cestovního ruchu v regionu a posílení konkurenceschopnosti regionu jako významné destinace cestovního ruchu v ČR i Evropě“ uzavírá Jiří Struček.

Naposledy upravil: Beránek Filip (12.06.2013)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ