Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Unikáty mezi starými a památnými stromy Plzeňského kraje

Unikáty mezi starými a památnými stromy Plzeňského kraje

Rozložení památných stromů v kraji je velmi nerovnoměrné. Jsou místa, kde není vyhlášen téměř žádný strom. Pravým rájem starých stromů, výjimečným v rámci celé republiky, je Sušicko.

Borovice nedaleko Lomu u Tachova , dosud nechráněná, je zdaleka nejsilnější borovicí lesní v ČR (o = 479 cm).

Douglaska tisolistá v Americké zahradě u Chudenic na Klatovsku je nejstarší a nejmohutnější českou douglaskou (o = 554 cm, v = 35 m) a jednou z nejstarších v Evropě. Byla vysazena v roce 1842. Není vyhlášena památným stromem, je chráněná jako součást arboreta.

Javor pod Zelenou Horou (č. 250 ) na jižním Plzeňsku je nejmohutnější památný javor stříbrný v ČR (o = 520 cm).

Pastýřova hruška (č. 67 ) v lese nad Únějovicemi na Domažlicku je podle tabulek nejsilnější památnou hrušní v ČR (o = 435 cm)

Fremuthova jedle (č. 69 ) na Domažlicku je druhou nejsilnější památnou jedlí v ČR (o = 387 cm).

Broumovský jasan (č. 4 ) na Tachovsku je třetím nejsilnějším jasanem ztepilým v ČR (o = 673 cm).

Mezi deseti nejmohutnějšími památnými smrky v ČR jsou dva stromy z Českého lesa. Smrk pod Bukovou strání (č. 31) na Tachovsku (o = 444 cm, v = 50 m) je současně nejvyšším stromem v kraji a patří mezi nejvyšší stromy v Čechách. O málo menší je Smrk u zámečku (č. 70) na Domažlicku (o = 429 cm, v = 45 m).

V osmi alejích je na Tachovsku chráněno 1396 stromů, což je republikový primát. Vůbec nejpočetnější alejí v kraji (a čtvrtou v ČR) je Knížecí alej v Tachově (č. 17 ). Udává se, že v ní roste 481 stromů.

Mochovské modříny (č. 167 ) v klatovské části Šumavy představují krátké stromořadí, kde dva stromy (o = 410 a 398 cm) patří mezi nejsilnější modříny v ČR.

Jeřáb u Kosího potoka (č. 21 ) na Tachovsku je jediný chráněný jeřáb prostřední v ČR.

Nejsilnějším památným stromem Plzeňského kraje je rodová Lípa u Zelených (č. 127) v Mokrosukách. Její kmen dosáhl v obvodu 835 cm. Jen nepatrně slabší je Malonická lípa (č. 120) (o = 830 cm) u nedalekých Malonic. Oba stromy rostou na Klatovsku.

Autor textů:. Jaroslav Michálek, zdroj: Památné stromy Plzeňského kraje, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí v roce 2006

Naposledy upravil: Beránek Filip (03.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ