Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013

Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 174/13 ze dne 7.1.2013 vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013

Program je určen na:
výstavbu, rekonstrukci, značení a doprovodnou infrastrukturu cyklostezek; projektovou dokumentaci; kofinancování projektů podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013 včetně všech povinných příloh.
Žadateli mohou být:
Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob a občanská sdružení se sídlem na území Plzeňského kraje, která byla registrována v souladu s platnými právními předpisy.

Žádosti je možné podávat ve lhůtě:
14.1. – 12.4.2013 do 12 hodin


Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Růžková
Oddělení cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 259
e-mail: klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz

Konzultační dny:
pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.04.2013)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ