Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Z Prášil na kole do údolí Křemelné na kole

Z Prášil na kole do údolí Křemelné na kole

Osu tohoto cyklistického výletu tvoří řeka Křemelná, která nás povede krásnou a na mnoha místech opuštěnou krajinou zaniklých osad a bývalých sklářských hutí.

Klid a ticho přerušované jen zpěvem ptáků a bzučením hmyzu příjemně kontrastuje s čilým turistickým ruchem charakteristickým pro výlety v okolí Železné Rudy a Kvildy.

Jako nejvhodnější výchozí bod pro tento okruh jsme vybrali Prášily. Toto dnes malé městečko má za sebou dlouhá léta rozvoje a prosperity, která byla přerušena událostmi po druhé světové válce. Pak byla téměř vylidněna a několikrát jen o vlásek unikla demolici. Dnes se zde opět vrací život a na návštěvníky působí jako rychle se rozvíjející turistické centrum.

Z Prášil vyrážíme po silnici a trase č. 33, která nás mírně zvlněnou krajinou přivede až k rozcestí Prášilský potok. Zde opustíme silnici a vydáme se po asfaltem zpevněné svážnici vzhůru přes louky. Následující 3 km, až na malé výjimky stoupáme. Počáteční pastviny jsou vystřídány smrkovým lesem, který se rozevře až na pláních kolem bývalé obce Hůrka. Z bývalé sklářské a farní vsi se zachovala jen kaple a majestátné stromořadí. Celé místo je prodchnuto tajuplnou a zádumčivou atmosférou a tak jistě nikdo nebude litovat vynaložené námahy, která jej umožnila shlédnout.

Od rozcestí býv. Hůrka sjedeme dolů do osady Nová Hůrka, ze které mírně stoupáme po silnici kolem lesů a slatí až ke křižovatce s frekventovanou silnicí vedoucí z Klatov do Železné Rudy. Za ní je rozcestí s odpočívadlem připomínající býv. Gerlovu Huť.

Jízdou lesem přijedeme ke krajinářsky a přírodovědně atraktivnímu místu. Na podmáčených loukách kolem hájovny Nový Brunst se nachází vzácná přírodní rezervace Prameniště, která chrání rašeliniště a prameniště Křemelné a Řasné. Kromě krásné a zachovalé přírody se ještě potěšíme výhledy na Pancíř a převážně stoupáním se dostaneme smrkovým lesem k rozcestí U obrázku. Pokračujeme již po rovině až ke křižovatce (Starý Brunst) s frekventovanou silnicí z Klatov.

Po silnici pojedeme jen kousek a těsně před mostem přes Křemelnou odbočíme vlevo na vedlejší cestu, která nás uvede do malebného údolí Křemelné. Kolem luk a pastvin přijedeme ke kapličce a odpočívadlu, které se nachází v místech bývalé obce Zhůří. Krajina Zhůřských plání patří mezi ty, které vás okouzlí na celý život. Plni dojmů opustíme široce rozevřené údolí Křemelné a pokračujeme již stále sevřenějším údolím, až vystoupáme ke křižovatce se silnicí v místech Staré Hutě. Již po silnici překonáme sedlo pod Vysokým hřbetem a dlouhým sjezdem se dostaneme opět ke Křemelné.

Do svahů nad řekou nás povede po silnici opět trasa č. 33. U osady Sklené můžete odbočit vpravo a zamířit rovnou do Prášil a tak si tento výlet zkrátit. My však pokračujeme ve stoupání až k rozcestí Rovina, kde u trosek starého statku odbočíme na polní cestu. Po ní nás povede zelená KČT kolem vyhlídky Dobrá Voda, kde se můžeme pokochat výhledy na Hartmanicko a Kašperské Hory. Z vyhlídky si můžeme vystoupat na vrchol Březník, kde je žulová skála s tesanými schody. U skaliska stojí kaple sv. Vintíře, obnovená roku 1992.

Pokračujeme dále po zarostlé polní cestě kolem opuštěného stavení Rovina. Kousek za ním už pojedeme po zpevněné svážnici až k rozcestí Malý Babylon. Tam odbočíme vpravo a dlouhým sjezdem se dostaneme do rozlehlého odlesněného jižního svahu, kde stávala obec Stodůlky. Ještě v roce  r. 1935 v ní žilo a v okolních osadách 1650 obyvatel. Byla i dějištěm Klostermannových „Pošumavských rapsodií“. Po roce 1948 byla vysídlena a později se změnila v dopadovou plochu střel pro tankisty a dělostřelce, dnes je zcela opuštěná.

Od odpočívadla u býv. obce Stodůlky sjedeme prudce dolů do údolí, kde se na mostě rozloučíme s řekou Křemelnou a vystoupáme k rozcestí Velký Bor. Zde odbočíme vpravo na silnici, která nás dovede kolem srubu u Slunečné zpět do Prášil.

Celkem 46 km.

Naposledy upravil: Beránek Filip (10.07.2014)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ