Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Zaniklé a ohrožené kostely

Zaniklé a ohrožené kostely

Srdečně zveme na vernisáže studentských prací v bývalých kostelích Plzeňského kraje v rámci projektu Zaniklé a ohrožené kostely ve dnech 8. 11. a 27. 11. 2013:

 

 

 

 

Kapka aneb Hladina hloubky

Kužvartová Kristýna

sv. Jan Nepomucký, Loreta (u Týnce) 

vernisáž: pátek 8. listopadu od 16h

Opuštěné prostory jsou doprovázeny zvukem. Ač se to na první pohled nezdá, pod jejich tichem zní šum větru a odkapávání času. I zřícenina barokní čtyřboké kaple sv. Jana Nepomuckého, ležící na zalesněném vršku u vsi Loreta jihozápadně od Klatov, se pod koloběhem kapek propadá do věčnosti. Z původní kaple, orientované přesně na osu zámku v nedalekém Týnci, zbyly jen čtyři zdi, na místě kupole se dnes otevírá obrovský kruhový otvor k nebi. Stačí jen jediná kapka, která lehce poruší běh času a zmrazí okamžik dopadu. Ve středu chrámové lodi proniká tato kapka hluboko pod hladinu – podlahu, čeří ji a vlní. Protíná horizont našeho současného postavení a promítá se do plochy. Zároveň však nutí k pohledu vzhůru, tedy k otázce „odkud a kam?“, a kopíruje tak ve svém účinku vertikální osu chrámu. Kruhovým vymezením je symbolem nekonečného opakování, cyklu. Vody, života i smrti.“

Svatý Bartoloměj

Dvořák František

sv. Bartoloměj, Pořejov u Tachova

vernisáž: ve středu 27. listopadu od 16h

Přeji si využít historii sv. Bartoloměje a adekvátním způsobem vytvořit připomínku tohoto kostela, který byl rudou stranou v minulém režimu odstřelen a na jehož místě vznikla skládka. Podle mě by Pořejov neměl být opomíjeným místem, proto chci bývalému kostelnímu prostoru navrátit duchovní atmosféru a poodhalit jeho minulost.“

 Loreta

 O Zaniklých a ohrožených kostelech

Pedagogové a studenti Fakulty umění a designu Západočeské Univerzity v Plzni v rámci studia oboru Sochařství tvoří ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 projekt Ohrožené kostely, který se stal pilotní akcí regionální programové  linie Land Art. Jeho realizace začala již v loňském roce, kde se ze 122 ohrožených, zničených a rozpadlých kostelů plzeňské diecéze vybrala 4 místa, která znovu ožila výtvarnou intervencí . Letos na podzim projekt pokračuje dalšími dvěma studentskými pracemi.

Záměrem je k roku 2015 místa propojit novou poutní cestou.

Co je podstatou projektu?

Smyslem projektu není, ani nemůže být úplná obnova těchto staveb. Už samotný počet těchto záměrně devastovaných objektů je děsivý a jejich rekonstrukce nereálná. Jejich význam však spočívá dodnes v něčem jiném. Přes pohnutý osud v sobě uchovávají paměť. Paměť místa jako duchovního centra, jako shromaždiště lidí, kteří jsou schopni se zamyslet nad tím, co přesahuje jejich možnosti. Tento přesah nemusí být a také není pouze náboženský.

Vedoucí ateliéru sochařství prof. akad. soch. Jiří Beránek vysvětluje: „Člověk se přece potřebuje také zastavit, rozhlédnout a vnímat nevšednost i obyčejných věcí. Člověk se přece potřebuje „vznést“ nad sebe sama, pochopit význam cest, chodníků a pěšin, smysl obydlí a hemžení měst. Nic z toho co bylo postaveno našimi předky, nebylo bezdůvodné a náš projekt to chce dokázat. Už při pouhém vztyčení tyče na místě ruiny kaple či kostela zjistíme vždy genialitu, s jakou bylo určeno. Samotný příchod k takto nalezeným místům je zpravidla určen stromořadím, kamenným valem, nebo jiným významným krajinným útvarem. A tak se pomalu vnořujeme pod kůži krajiny a chápeme ji tak, jak by se měla uchovat, nebo obnovit. Ano, znovu-vyšlapaná stezka je záslužný čin, vede-li k plnosti života.“

 


  • Hledej galerie v blízkém okolí
  • Hledej golf v blízkém okolí
  • Hledej gurmánství v blízkém okolí
  • Hledej informační centra v blízkém okolí
  • Hledej kempy v blízkém okolí
  • Hledej koupaliště v blízkém okolí
  • Hledej muzea v blízkém okolí
  • Hledej památky v blízkém okolí
  • Hledej sportovní areály v blízkém okolí
  • Hledej ubytovací zařízení v blízkém okolí

Naposledy upravil: Beránek Filip (05.11.2013)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ