Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Zbirožsko

Zbirožsko

Vaší jízdu či putování po cyklotrase „Krajem rybníků“ zahájíte v horní části náměstí ve Zbiroze u rozcestníku „Zbiroh – rozcestí“.

Po Zbirožsku na kole i pěšky

„Krajem rybníků“

Vaší jízdu či putování po cyklotrase „Krajem rybníků“ zahájíte v horní části náměstí ve Zbiroze u rozcestníku „Zbiroh – rozcestí“. Odtud se dáte po hlavní asfaltové cestě a zároveň po značené cyklotrase č. 0006 okolo kostela do mírného kopce. Přijedete na rozcestí a tam se dáte rovně. Pojedete z mírného kopce, kolem podniku Zbirovia a pak malým stoupáním ven ze Zbiroha. Po zdolání této části trasy vás cesta povede příjemnou rovinkou mezi poli, souběžně podél Zbirožského potoka, kolem Čápského rybníka až do části Zbiroha zvané Malý Újezd. Zde budete míjet další rybník, a to Dvorský. Stále pojedete po cyklotrase č. 0006 a ta vás povede doprava do mírnějšího táhlého kopce. Přijedete na první rozcestí, sjedete ze značené cyklotrasy a budete pokračovat do asfaltové cestě stále rovně. Po necelým 2 km budete po pravé straně míjet místní farmu. U brány této farmy se napojíte na modrou turistickou značku, sjedete doleva z asfaltové cesty a budete dále pokračovat po úzké písčité cestě, příjemnou krajinkou až do obce Sirá. Tato obec se rozprostírá na severovýchodním úpatí Sirské hory, která je součástí Radečsko Křivoklátské vrchoviny. Za zmínku v této vesnici stojí chaloupka č. 14, kde se v roce 1883 narodil Josef Hrabák, jeden z výrazných představitelů české vědy a techniky 19. a počátku 20. století a také krásný dochovaný dřevěný statek č. 1, ve stáří asi 200 let. Při příjezdu k prvnímu rozcestníku „Sirá“ budete nadále pokračovat po modré, která vás povede nejdříve v zadní části obce a poté vás povede do prudšího kopce směrem do lesa. Odtud už budete pokračovat po lesní cestě a stále po modré, kolem Sirské hory (592 m. n. m.) až k dalšímu rozcestníku „Pod Sirskou horou“. Odtud bude vaše putování pokračovat po žluté. Stále pojedete po lesní cestě, mírným klesáním přibližně 2 km. Po zdolání této lesní cesty přijedete na příjemnou rovinku, která vás dovede až do obce Těškov. Ves je situována v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, z ostatních směrů je obklopena lesy, ze kterých se nad jejím okolím vypínají vrchy Sirská hora (589 m. n. m.), Čihadlo (653 m. n. m.), Hrad (680 m. n. m.) a Radeč (745 m. n. m.). Uprostřed návsi se nachází malý rybníček. Projedete touto obcí stále po hlavní asfaltové cestě až dorazíte k turistickému rozcestníku „Těškov“. Z tohoto místa budete dále pokračovat po červené turistické značce, která vede souběžně s asfaltovou cestou směrem k obci Holoubkov. Tato část trasy je příjemná rovinka mezi poli. Po zdolání zhruba 3 km přejedete přes most nad dálnicí D5 a budete klesat až do obce Holoubkov. Obec se nachází v krásné krajině uprostřed brdských lesů. Dominantou obce je rybník o rozloze 14,5 ha, který byl vybudovaný na holoubkovském potoce jako součást celé vodní soustavy, oblasti pro potřebu železářské a hamernické výroby. Za zmínku v této obci stojí architektonické památky z přelomu 19. a 20. století jako např. Markova vila – památka I. kategorie a na konci obce směr Praha a dominanta tzv. „Zámeček “ Hopfengärtnerova vila nynější Dům s pečovatelskou službou pro seniory.

Projedete tuto obec až k prvnímu turistickému rozcestníku „Holoubkov – hotel“. Odtud budete pokračovat po modré a souběžně po červené značce k dalšímu rozcestníku „Holoubkov – odb. k žst.“, který se nachází u břehu již zmíněného Holoubkovského rybníka. Odtud se dáte po modré, která vás povede podél rybníka k rozcestníku „Holoubkov – žst.“. Dále bude vaše putování pokračovat podél železniční trati, kterou budete po malé chvíli přejíždět a budete pokračovat do táhlého kopce k obci Medový Újezd. Po zdolání této náročnější části trasy se ocitnete v obci Medový Újezd. Vesnice je ze všech stran obklopena překrásnou podbrdskou přírodou a hlubokými lesy. V této obci lze navštívit areál koupaliště TJ Sokol, ve kterém se mimo samotné nádrže nachází také sauna, dále občerstvení s letní terasou a sociální zařízení. Lze zde také využít antukové hřiště pro tenis a míčové sporty umístěné za budovou. Lesy v okolí této vesničky jsou vyhlášeným houbařským rájem. Odsud bude vaše putování pokračovat stále po modré turistické značce. Tato část trasy vede po mírné rovince lesem. Cestou budete přejíždět Mýtský potok. Po necelých 4 km přijedete na rozcestník „Pod lesem u Mýta“. Zde sjedete z modré a budete dále pokračovat po červené turistické značce, mezi poli, mírným klesáním, až do města Mýto a zároveň k dalšímu rozcestníku „Mýto-žst.“. Odtud se vydáte stále po červené a zároveň po modré, přes město až k dalšímu rozcestníku „Mýto-rozc“. Město leží ve výhodné poloze podbrdské pahorkatiny obklopeno rozsáhlými lesy a rybníky – Podmýtský a Štěpánský. Mezi památky, které je zde možné navštívit patří kostel, původně kaple zasvěcená Janu Evangelistovi, byl vystavěn kolem roku 1350 Kostel je zajímavý svými malbami a vyřezávanými lavicemi s městským znakem a cechovními znaky, barokní socha sv. Jana Nepomuckého, a východním směrem při cestě na hřbitov stojí další socha – sv. Antonína Paduánského. Na severním návrší je zajímavá další dominanta města - kaplička sv. Vojtěcha, která poskytuje ze svého místa krásný rozhled na Brdy a široké okolí. Cesta k ní vede třešňovou alejí.

Z rozcestníku „Mýto-rozc.“ Bude vaše cesta dále pokračovat opět po červené, která chvíli povede po hlavní asfaltové cestě a pak sejde na úzkou vedlejší asfaltovou cestu a povede vás mírným stoupáním až k místnímu hřbitovu, kde se nachází nejstarší kostel, kostel sv. Štěpána pocházející ze 13. století. Pod kostelem sv. Štěpána je krypta, ve které je pochován zasloužilý kněz Jan Ignác Libertin. Zdi kostela jsou vyzdobeny freskami. Zde se také nachází další rozcestník a to „Sv. Štěpán“. Vaše putování od něho povede stále po červené. Pojedete mírným klesáním, nadjedete železniční trať a dostanete se až ke Štěpánskému rybníku. Budete pokračovat dále podél trati přibližně 2 km příjemnou krajinkou až do malé vesničky Kařízek - dolní, kde narazíte na další rozcestník „Kařízek-žst.“. Stále bude vaše putování pokračovat po červené, příjemnou krajinkou. Po necelých 2 km budete míjet dva rybníky. Po vaší levé ruce to je r. Hořejší kařezský a po vaší pravé ruce r. Bechyňský. Poté najedete na asfaltovou cestu a budete po ní a zároveň po červené pokračovat až k dalšímu rozcestníku „Kařízek“ a zároveň do obce Kařízek – horní. Tato obec je obklopena poli a lesy a leží na svahu Kařízecké hory (567 m. n. m.). Okolí této vesničky je houbařskou oblastí v chráněné přírodní rezervaci se vzácným ptactvem a vegetací. U rozcestníku „Kařízek“ se napojíte na značenou cyklotrasu č. 0006 a pojedete mírným klesáním přibližně 3 km k dalšímu značenému místu „Kařez“, které se nachází v malebné obci Kařez. Tato obec leží na historické zemské stezce směřující z Prahy do Bavor. Za zmínku v této obci stojí původní dělnické domky, postavené podnikatelem Strousbergem koncem 19. století. Z rozcestníku „Kařez“ budete pokračovat stále po značené cyklotrase. Podjedete dálnici a pojedete do většího kopce až na první větší rozcestí. Zde odbočíte doprava a budete pokračovat z mírného kopce do části města Zbiroh „Malý Újezd“, kde jste vaše putování začínali a odtud stále po cyklotrase až zpět do města Zbiroh.

Naposledy upravil: Beránek Filip (26.08.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ