Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Obnovu Mariánské Týnice dovrší evropský projekt IROP

Obnovu Mariánské Týnice dovrší evropský projekt IROP

Mohli bychom jej nazvat projektem století, navazuje na práci generací, které v nelehkých podmínkách obhajovaly památku, jejíž hodnotu architektonickou, uměleckou i krajinotvornou dokázaly ocenit navzdory dobovému nezájmu.

Evropské kořeny české sakrální architektury navazují na křesťanský program, zakládající v raném středověku sítí klášterů jednotný evropský hodnotový systém. Jeho propojení s barokním kultem Panny Marie, tradiční ochránkyně českých zemí i Evropy, dalo vzniknout poutnímu místu s kaplemi zasvěcenými radostem Panny Marie.

Mariánská Týnice u Kralovic je vrcholně barokní areál s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie, ambity a proboštstvím, které dal vybudovat plaský klášter podle projektu Jana Blažeje Santiniho v letech 1711-1768. Dnes je tato národní kulturní památka (v indikativním seznamu), která se nachází 35 km na sever od Plzně a 2 km západně od Kralovic, ve vlastnictví Plzeňského kraje a ve správě a užívání Muzea a galerie severního Plzeňska.

Na začátku 20. století byla na pokraji zkázy, protože po zrušení plaského kláštera, k němuž patřila, od roku 1785 nenašla odpovídající využití a trvale chátrala, až se v roce 1920 zřítila kupole kostela. Spásou pro nádherný, ale zanedbaný objekt, bylo zřízení muzea, které sídlí v prostorách proboštství od roku 1952. Od  roku  1993 probíhá příkladná a zdařilá památková obnova, která byla financována ze státních  a regionálních prostředků. Na rekonstrukci kupole, věží, střech, kaplí, ambitu a umělecké výzdoby i úpravy exteriéru bylo během třiceti let vynaloženo cca 40 milionů korun.

Mariánská Týnice prošla během 20. století téměř zázračnou proměnou, kdy se ze zdevastované ruiny stala obdivovanou památkou, která patří k nejlépe udržovaným v Plzeňském kraji.

Dovršením úsilí o záchranu a rehabilitaci  Mariánské Týnice je zařazení dokončení obnovy do Integračního regionálního programu IROP 2017-2019, v němž Plzeňský kraj uspěl  s jedinečným projektem, který umožní naplnění programu stavby patřící k vrcholům barokní architektury v České republice. Teprve když byla  roce 2000 byla vyzdvižena kupole kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, došlo k zásadnímu kroku, který symbolizoval obnovu tohoto poutního místa i uznání jeho výjimečné architektonické kvality. V této souvislosti se prosadila myšlenka dostavby a uzavření celého areálu proponovaným východním ambitem.   Celková realizace Santiniho  projektu díky  projektu IROP znamená smysluplnou, památkově hodnotnou a v kontextu současné evropské památkové péče jedinečnou obnovu, která nemá v českých zemích obdobu. Dokončení Mariánské Týnice bude  zahrnovat obnovu  tří mariánských kaplí a uzavření  východního ambitového dvora spolu s výstavbou ambitových arkádových chodeb. Vybudováním druhého ambitu vznikne zázemí pro další kulturní a společenské aktivity Centra baroka, které v Mariánské Týnici sídlí.

Diskuse, která o záměru dostavby proběhla v odborných kruzích, přesvědčila, že  rekonstrukce zaniklé nebo nerealizované stavby či její části je  žádoucí jak z architektonického, tak z památkového hlediska.  Definitivní dokončení areálu, který bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejpůsobivější barokní realizace v západních Čechách  bude závěrečným aktem procesu obnovy a prezentace Mariánské Týnice a ozřejmí návštěvníkovi původní intence Santiniho geniálního návrhu.

Posvátné tvoří hierarchii hodnot lidského života a jeho prostoru a je také symbolické, že po sto letech od zřícení kopule (1920-2020) bude dovršen architektonický koncept geniálního tvůrce českého baroka, Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

 

Naposledy upravil: Beránek Filip (27.02.2017)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ