Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

REKONSTRUKCE

Vážení návštěvníci, portál www,turisturaj.cz je v současné době v rekonstrukci, omlouváme se za neaktuální informace. V průběhu června bude spuštěna nová verze.

Příroda

Příroda

Příroda Plzeňského kraje je neobyčejně pestrá. Od horských oblastí Šumavy a Čes­kého lesa na západní hranici s Bavorskem, přes vrchovinu šumavského podhůří až ke zvlněnému vnitrozemí, všude najdete kulturní krajinu s malebnými městečky a vesni­cemi, hojností lesů a vodních ploch. Pro tento kraj jsou typická hluboko zaříznutá údolí řek: na Šumavě Úhlavy, ve vnitrozemí zejména kaňony Střely u Rabštejna a Berounky pod Plzní. Do kraje částečně zasahují i chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Slavkovský les.

Ze všech krajů v České republice má kraj Plzeňský nejvíce přírodních parků – 23, a dále 177 maloplošných zvláště chráněných území. Pří­rodně atraktivní území jsou i v těsné blízkosti Plzně a dalších měst. Nejrozsáhlejší přírodní rezervací je více než třísethektarový kaňon Střely. V okolí menších říček a potoků najdete mnohá romantická zákoutí, např. u Kosího a Úterského potoka nebo v okolí hradu Gutštejn v údolí Hadovky. Pro lepší informovanost návštěvníků jsou na zajímavých místech zřízeny naučné stezky.

Dokladem stále se zlepšujícího životního prostředí je nejen vyhláše­ní Národního parku Šumava a jeho začlenění mezi biosférické rezervace UNESCO, ale i návrat některých živočichů zpět do přírody. Na Šumavě můžeme spatřit vydru říční, rysa ostrovida nebo tetřeva hlušce, v nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti Český les i bobra evropského. Některé rybniční soustavy jsou vyhlášeny jako rezervace pro ochranu ptactva, do rybníků a potoků se vracejí i na čistotu vod nároční raci.

Lesy, které se rozkládají téměř na 40 % plochy kraje, jsou zpravidla volně přístup­né jak turistům, tak houbařům a sběračům lesních plodů. Jejich převážnou část tvoří monokultury smrku a borovice. Nejrozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí v řídce osídlených Brdech a v oblasti Radče, severně od Plzně na Manětínsku a v okolí Konstantinových Lázní; pro Klatovsko jsou typické smíšené lesy na Ždánovské a Chudenické vrchovině. U Chudenic najdete Americkou zahradu, kde řadě pěstovaných okrasných dřevin vévodí douglaska tisolistá. Chráněné jsou i některé osaměle rostoucí listnaté stromy a skupiny stromů. Až pocit malosti se Vás zmocní, když projdete některou z alejí mohutných listnáčů, např. Kilometrovku v Plzni, alej vedoucí do bývalé vesnice Ferdinandovo Údolí u Železné Rudy či alej z Tachova do Světců. Původní pralesovité porosty se uchovaly na chráněných územích Čerchovské hvozdy, Tišina a Bučina u Žďáru v Českém lese, na Chejlavě a v Chynínských bucích na jižním Plzeňsku.

Autory textů v této sekci jsou Mgr. Luděk Krčmář a Jiří Zahradnický, zdroj: Image prospekt Plzeňského kraje - Přijďte a prožijte

Naposledy upravil: Beránek Filip (06.09.2010)

 

 • Nouzová nocoviště

  Nouzová nocoviště

  Jednou z nových aktivit Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je vytvoření sítě nouzových nocovišť podél tzv. páteřní, červeně značené turistické trasy napříč Šumavou.

 • Příjměte pozvání do Geoparku na území Plzeńského kraje

  Příjměte pozvání do Geoparku na území Plzeńského kraje

  Krajina Tachovska, kde se nový geopark rozkládá, byla formovaná řadou geologických procesů, jejichž důkazem jsou hluboká údolí, četné skalní výchozy, vyhaslé sopky a minerální prameny.

 • Národní geopark GeoLoci

  Národní geopark GeoLoci

  Poznejte kouzlo krajiny, která ač byla svědkem řady historických událostí, zůstala nenarušená a zachovala si svůj jedinečný charakter dodnes.

 • Národní geopark GeoLoci

  Národní geopark GeoLoci

  Pozvání do Národního geoparku GeoLoci na území okresu Tachov a města Úterý v Plzeňském kraji

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ