• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Kvildské historické slavnosti

Kvildské historické slavnosti

Výroční informační akce 2020 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, která proběhne v sobotu 1. srpna 2020 v Kvildě.

Ve spolupráci s obcí Kvilda, Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy a Jihočeským krajem se podařilo připravit atraktivní program pro veřejnost. Potěšitelné je rovněž velmi početné zapojení partnerů úspěšných projektů (Správa Národního parku Šumava, Plzeňský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Centrum umění Kvilda, Museum Fotoateliér Seidel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni či Úhlava, o. p. s.).

CZ plakát verze pro web page 001 1

CZ leták verze pro web page 001 1

Akce