• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Vznikla nová přeshraniční turistická destinace

Vznikla nová přeshraniční turistická destinace

Memorandum o spolupráci mezi Mikroregionem Šumava-západ a Ferienregionem Nationalpark Bayerischer Wald GmbH přinese nové projekty a další rozvoj turismu na obou stranách hranic

 

Zástupci Mikroregionu Šumava - západ a Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH podepsali dnes 25. 9. 2018 Memorandum o turistické spolupráci. Setkání se usutečnilo v Návštěvnickém centru v Železné Rudě za účasti významných hostů z obou stran hranic. Tímto aktem zároveň vznikla nová přeshraniční turistická destinace.  

„V loňském roce byla založena turistická destinace Region Šumava, která se rozkládá na území západní části Šumavy a je evidována jako destinace oblastní, tedy působící na větším území,“ sděluje úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Destinace je spravována Mikroregionem Šumava-západ a jejím cílem je udržitelný rozvoj území, což na Šumavě znamená především rozvoj cestovního ruchu, jeho propagace a efektivní marketing tohoto regionu. Důležitým prvkem budoucího rozvoje je úzká spolupráce s podnikateli a lokálními destinacemi působícími na tomto území, zejména s lokální destinací Železnorudsko. Bylo podepsáno i Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s Městem Klatovy.

„Zásadním rozhodnutím při tvorbě přeshraniční destinace bylo, že jsme se dohodli s bavorskou stranou o spolupráci a jednotném řízení celého projektu, což je samozřejmě výhodné pro obě strany, neboť můžeme prezentovat Šumavu a Bavorský les jako jeden turistický cíl,“ dodává Jaroslav Tachovský.

Vytvoření nové destinace navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci obou stran, jejíž výsledkem byly přeshraniční projekty v celkové částce cca 4 mil. Euro. Jednalo se zejména o projekty Putování bez hranic srdcem Evropy, Po stopách Karla IV., Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa, Historie podmaleb ve skle a Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese.

Výsledkem již probíhající spolupráce byla v letošním roce společná účast na výstavě cestovního ruchu VCR Holiday World 2018 a také společné stánky na podzimním veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2018, který proběhl minulý týden. Pravidelně také probíhá i spolupráce v rovině kulturní a společenské.

Oficiální název nové přeshraniční turistické destinace je Region Šumava – Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald a rozkládá se na území 25 obcí, z čehož je 13 obcí českých a 12 bavorských.

Akce