• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Refektář klatovské jezuitské koleje se otevře veřejnosti

Refektář klatovské jezuitské koleje se otevře  veřejnosti

Jezuitský kostel, nejvýznamnější část jezuitského komplexu nyní prochází náročnou rekonstrukcí.

 

Hotovo bude příští podzim. Nicméně již tento víkend se návštěvníkům i občanům Klatov otevře refektář jezuitské koleje, který nákladem převyšujícím 36 mil. Kč opravilo město Klatovy.

 „ Refektář je nejvýznamnější částí jezuitské koleje. Ačkoliv ostatní prostory město Klatovy postupně opravilo a účelně je dnes využívá, refektář stále na svůj pomyslný úkol čekal. V roce 2018 však zastupitelstvo města  Klatovy rozhodlo uskutečnit projekt jeho obnovy a přeměny ve víceúčelový společenský sál doplněný samostatnými klubovnami a kvalitním zázemím. Rozpočet přesáhl 36 mil. Kč,  významně napomohla  podpora Plzeňského kraje ve výši 8 mil. Kč,“ říká úvodem ing. Václav Chroust, místostarosta města Klatovy.

 

„ Od tohoto víkendu bude refektář k dispozici veřejnosti. V pátek 29. listopadu se uskuteční slavnostní zahájení, v jehož rámci dílu požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, poté i koncert, kde vystoupí Kolegium pro duchovní hudbu za doprovodu hudby Consortium musicum, v sobotu pak od 9:00 vystoupí se svými přednáškami dva profesoři slovutné Karlovy univerzity, Jan Royt a Petr Čornej,“ pokračuje Václav Chroust.     

Těmito přednáškami tak zahájí den otevřených dveří jezuitského refektáře. Petr Čornej zde představí i svoji nejnovější knihu věnovanou husitskému válečníkovi Janu Žižkovi. V sobotu odpoledne vystoupí hudební soubory a orchestry Základní umělecké školy Josefa Kličky, představí se výtvarné dílny Městské knihovny Klatovy a další. V tento den budou zdarma otevřeny i klatovské katakomby a  pavilon skla.

Výstavbu koleje umožnily velkorysé dary, jež jezuité získali na počátku padesátých let 17.století. Nejprve v roce 1651 Lucie Otilie Libštejnská  z Kolovrat, rozená hraběnka Martincová, odkázala klatovské koleji 50 tisíc zlatých rýnských, poté bratr Jiří Adam Bořita

z Martinic přidal dalších 10 tisíc zlatých rýnských. Martinicové se tak stali patrony místní jezuitské koleje. Základní kámen koleje byl položen 13. dubna 1655.

 

Po jezuitech využívali budovy jezuitské koleje vojáci. Nejslavnější z nich byli klatovští dragouni,  ve vojenské tradici pokračovala československá armáda. V současné době je kolej sídlem části úřadu města Klatovy, Městské knihovny Klatovy, Městského ústavu sociálních služeb Klatovy a denně sem přicházejí stovky lidí.

 Kompletní rekonstrukce refektáře završuje obnovu jezuitské koleje. Vzniklo zde komplexní společenské centrum, kde bude možné pořádat koncerty, výstavy, přednášky, společenské akce i jednání zastupitelstva města. 

Akce