• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Region 2019

Region 2019

Měsíc leden je za námi a s ním i 23. ročník soutěže v odborných znalostech a dovednostech žáků středních odborných škol Region 2019.

 

Žáci soutěžili v kategoriích určených pro obory cestovní ruch, aranžér, prodavač a umělecké obory. Soutěže se v letošním roce poprvé se zúčastnila Obchodná akadémia Martin ze Slovenska. Ceny slavnostně studentům předala náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, vedoucí oddělení organizace školství Plzeňského kraje Jaroslav Sokol a ředitelka Střední odborné školy obchodu, užitného umění a designu v Plzni Marie Klesová.

Studenti oborů zaměřených na cestovní ruch se utkali ve třech kategoriích:

1. Týmy - vlastní soutěž se skládala ze dvou částí – znalostního testu z dějin kultury, zeměpisu a cestovního ruchu a přípravy produktu a jeho následné prezentace.

Umístění: 1. místo – VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, 2. místo - SOŠ OUUD Plzeň, 3. místo – SŠ O, Ř a S a SZŠ Domažlice.

2. Jednotlivci ve zvoleném cizím jazyce (AJ, NJ, FJ, ŠJ) představili prezentaci vybraného regionu, města nebo turistické atraktivity specifikovanou pro konkrétní skupinu.

Umístění: 1. místo – SOŠ OUUD Plzeň, 2. místo – Start, s. r. o. Praha, 3. místo – Obchodná akadémia Martin

3. „Po železnici“ představili soutěžící návrh produktu cestovního ruchu ve volné formě. Ve všech třech kategoriích byli k vidění pozoruhodné a velmi kvalitně zpracované či odprezentované produkty, které mohou nalézt uplatnění i v praxi.

Umístění: 1. místo – Obchodná akadémia Martin, 2. místo – SOŠ a SUŠICE, 3. místo – SOŠ OUUD Plzeň 

Řada studentů z hostitelské školy se zároveň formou praxe na oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje aktivně podílí na cestovním ruchu v kraji na některých vybraných veletrzích nebo přímo v prostorách budovy KÚPK.

Vítězné práce je možné si prohlédnout na webových stránkách www.nerudovka.cz.

Akce