• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Výstava Václavy Jandečkové "Akce Kámen"

Výstava Václavy Jandečkové "Akce Kámen"

Zahájení výstavy v pátek 3. května v 11:30, výstava potrvá do 31. května.

Výstavu připravila autorka na základě svého dlouholetého rozsáhlého výzkumu o jedné z největších a nejkrutějších provokací Státní bezpečnosti proti občanům Československa, kteří chtěli po Únoru 1948 opustit republiku. Státní bezpečnost vybudovala v západních Čechách falešnou státní hranici, přes kterou „převáděli“ agenti StB zájemce o emigraci. Po „překročení“ hranice byli uprchlíci zastaveni falešnou hlídkou pohraniční stráže a předáni do kanceláře „americké vojenské kontrarozvědky“. Ve skutečnosti se jednalo opět o agenty StB. Zde sepisovali při výsleších podrobné výpovědi o svých aktivitách proti komunistickému režimu. Poté při odvádění do „uprchlického tábora“ byli přepadeni hlídkou SNB, zatčeni a odsouzeni v procesech, ve kterých byli proti nim využity dokumenty sepsané u „Američanů“. Někteří se nikdy nedozvěděli, že se stali obětí provokace StB.
Výstavu připravila autorka v návaznosti na svoji knihu „Falešné hranice - Akce „Kámen“ - Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951“. Od 7. 5. 2019 bude otevřena stejnojmenná výstava v hlavní budově Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Akce