• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Dobrodruh

kategorie dobrodruh header

Pramen kněžky Vodolenky na Svatoboru

Na úbočí vrchu Svatobor se nachází v areálu dnešního letního dětského tábora bývalé lázně zvané Vodolenka.

Jejich vznik nám osvětluje několik pověstí o pohanské kněžce Vodolence, dceři Klata. Ta se vzdala lidské lásky, aby si uchovala svoje věštecké a kouzelnické schopnosti. Ty jí přinesly velký věhlas a byla lidmi ctěna. Ráda prý chodívala právě v tato místa pozdějších lázní. Zde naposledy odolala pokušení lidské lásky. Když umírala, měla poslední přání, byť podivné a zvláštní. Do vozu ať vloží její mrtvé tělo a zapřáhnou pár strakatých volů. Přála si být pohřbena tam, kde se volové zastaví. Bylo to místo, kde se loučila se svou životní láskou. Sotva byla navršena mohyla, vytryskl z jejího nitra pramen. Zanedlouho lidé poznali léčivou sílu této vody a pojmenovali ji po kněžce. Zní to až s podivem, ale ještě roku 1748 byl její hrob označen dřevěnou mříží a lidé jej uctívali. Téhož roku nechal majitel panství Hrádku u Sušice hrabě Ferdinand Desfours postavit na jejím místě kapli Panny Marie Pomocné, aby zanikl kult „pohanské“ kněžky.

Při prameni bývala hospoda a v obrozenecké době zde byly provozovány malé lázně. Hosté byli ubytováni v nedaleké vesničce Odolence. Kolem roku 1870 příliš lázně neprosperovaly. V roce 1883 měli lázenští hosté k dispozici pět kabin s deseti vanami. K ubytování sloužily čtyři pokoje s deseti postelemi. V roce 1920 byly ještě lázně v provozu a nabízely vanové koupele. Před desítkami let byl jejich areál změněn na rekreační a školící středisko. Návštěvník zde spatří již jen kapli. Původní vzhled si zachovala jen jedna budova lázní s hrázděným zdivem a pavláčkou. Místo původního pramene Vodolenky není dnes přesně zjistitelné. Je to škoda, protože podle pověstí měla zocelovat rány, mírnit chorobu v údech a kloubech a hojit hnisavé otoky. U pramene se scházeli i milenci, protože pramen prý utvrzoval jejich lásku.

Luděk Krčmář