• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Studánka Hadovka

Studánka Hadovka ležící v údolí Třemošné při cestě západně od Všerub je spojena s kultem sv. Vojtěcha a váže se k ní velmi zajímavá pověst, která má snad jakousi paralelu ve známém biblickém příběhu.

Podle ní přišel světec na sklonku 10. století také do Všerub, aby obrátil zdejší pohanské obyvatelstvo ke křesťanství. Sotva však odešel, vrátili se všerubští ke své původní víře a obětovali svým starým bohům. Vojtěch tedy uvalil na jejich ves církevní klatbu. Zanedlouho najednou napadla zdejší krajinu obrovská hejna kobylek, které zničily veškerou úrodu. Následně se zde objevily hordy žab, které se lidem drápali až do příbytků. A bylo čím dál tím hůře. A tak se všerubští rozhodli napravit a poslali za světcem posli, aby jim odpustil a sňal z nich klatbu. Když slavně slíbili, že budou nadále věrnými křesťany, tak jim Vojtěch vyhověl. Sňal z nich klatbu a prosil o Boží pomoc k odstranění pohromy, které na ně nebe sehnalo. A najednou začalo ze studánky západně od Všerub vylézat velké množství hadů, které kobylky i žáby zahubilo. Tak se studánce začalo říkat Hadovka. Před kostelem sv. Ducha ve Všerubech se podle pověstí nachází jako památka na tuto událost kámen s vytesanou žábou, tzv. Žabí kámen, či podle některých autorů s podobou hadů a štírů. Zcela prozaicky se ale před vchodem do kostela nachází notně ošlapaná pískovcová deska s téměř nečitelným znakem zřejmě rodu Zádubských ze Schönthalu ze 17. století. Snad připomíná rozpláclou žábu.

Luděk Krčmář