• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Chodské nářečí

Chodské nářečí

Chodské nářečí zvané bulačina je velmi specifické. Ačkoliv se mění slovník, nářečí se používá dodnes.

Nápadná je jeho libě znějící intonace. Chodské nářečí je dialekt češtiny užívaný na území Chodska. Toto nářečí patří do české nářeční skupiny a její jihozápadočeské podskupiny, nicméně je velmi odlišné a rozdílné od ostatních. Jako u všech dialektů jeho užívání upadá.

Např. sloveso být ve tvarech bul, bula, buli apod. (správně byl, byla, byli) - tato podoba je pravděpodobně již zaniklá, nicméně stala se obecně známou. Chodům bylo kvůli ní přezdíváno Buláci.

Ukázky chodského dialektu: Ráchat = cákat vodu, Prodít něco někam = protáhnout to, Taflička čokolády = kostička, tabulka, Omladina = mladší generace, Nožíky = nůžky.

https://www.muzeum-chodska.com/