• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Historie Chodů

Historie Chodů

Chodové byli svobodní sedláci, kteří měli za úkol vykonávat ozbrojenou strážní službu české západní hranice.

Odhaduje se, že službu zajišťovalo celkem asi 320 sedláků s rodinami. Byla to skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, která měla vlastní samosprávu. Chodové byli poddaní krále, který jim za střežení hranice a náročnou službu uděloval privilegia. Od 10. století vznikaly u tzv. zemských bran strážní body se stálou posádkou, kde se vybíralo clo.

V Dalimilově kronice je první zmínka o Chodech uvedena v souvislosti s bitvou u Brůdku v roce 1040, kdy vojskům knížete Břetislava I. výrazně pomohli chodští lučištníci. Od 13.století docházelo ke germanizaci Českého lesa, která se ale domažlickému Chodsku vyhnula a vesnice až k hranicím zůstaly české.

V roce 1621 prodal císař Chody pánovi Lammingenovi. Po porážce chodského povstání v roce 1695 byl v Plzni popraven vůdce odbojných sedláků Jan Sladký Kozina. Chodové přišli o svá privilegia, což ovšem vrchnosti umožnilo urychlit rozvoj kraje.

 http://www.chodsko.net/chodskem/strucna-historie