• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Historik

kategorie historik header

Na zámku žily významné osobnosti z rodu Šternberků

Na rokycansku najdeme dodnes panské sídlo, v němž žila, nebo ho navštívila, významná řada osobností kulturního a vědeckého života. Jedná se o objekt zámku v Březině, ležící přibližně 8 kilometrů severně od Rokycan na úpatí vrchu Hradiště, kde může návštěvník dodnes spatřit opevnění starého hradiště.

Zámek byl postaven na přelomu 18. a 19. století pro Jáchyma ze Šternberka, který zdědil zdejší radnické panství v roce 1790 po své matce. Byl světaznalým člověkem s cestovatelským duchem, ale i se zájmem o technický vývoj. Zemřel v roce 1808, a jeho dědicem se stal jeho bratr, a to nebyl nikdo jiný než hrabě Kašpar Maria Šternberk, jeden ze zakladatelů Muzea Království českého, přítel J. W. Goetha, jenž proslul i jako vynikající přírodovědec. Na zámku byly tehdy uskladněny jeho cenné botanické a paleontologické sbírky. Založil zde i cennou botanickou zahradu, která do sebe pojala i romanticky upravené zbytky zdejšího středověkého hradu, o němž jsme se již při putování po panských sídlech plzeňského kraje zmínili. Zbytky zahrady jsou dnes obsaženy v dnešním poměrně udržovaném zámeckém parku. Kašpar Šternberk na zdejším zámku zemřel a je pohřben v pěkné hrobce v nedalekém Stupně. Šternberkové vlastnili zámek až do roku 1939, v třicátých letech minulého století se zde často zdržoval například i komik a herec Vlasta Burian.

Samotný zámek nepůsobí nikterak výrazně. Jedná se o patrovou klasicistní stavbu s mohutným středním rizalitem. Jeho poloha v zámeckém parku však působí příjemným dojmem.

Luděk Krčmář