• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Historik

kategorie historik header

Hracholusky vznikly jako zásobárna vody pro průmysl

Hracholusky vznikly jako zásobárna vody pro průmysl

Přehradu Hracholusky bare většina obyvatel západních Čech jako přirozenost, jako vodní hladinu, která je součástí krajiny jakoby od nepaměti.

Snad jen při pohledu na přehradní hráz a její výšku si uvědomíme, že tu byla kdysi krajina jiná. Podívejme se nyní do historie této stavby, která jako jedna z největších změnila ráz krajiny západně od Plzně. Přehrada stojí na řece Mži, kde byl původně asi 10 km nad dnešním přehradním profilem poměrně vysoký jez, ale ten nebyl schopen koncem 50. let 20. století pokrýt narůstající odběry na jejím dolním toku. A proto se rozhodl v roce 1959 Krajský národní výbor o stavbě vodního díla. Vyprojektovala ho firma Hydroprojekt a stavba byla uvedena do provozu v roce 1964. Ač se to dnes mnoha rekreantům nezdá, největším účelem této stavby byla akumulace vody pro Škodovku, závlahy a teplárnu. Až na dalších místech bylo snížení účinků povodní, rybolov a rekreace. Pro vodu do Škodovky tak museli zaniknout například vesnice Dolany či Těchoděly, řada mlýnů, chaty (některé byly přemístěny nad vodní hladinu) a byla přerušena komunikace. Už jen s několika málo fotografií víme, jak zde vypadalo říční údolí Mže. Dnes je kladen větší důraz na rekreaci a vodní plochy v blízkosti Plzně je za tímto účelem využíváno, jak se dá. Je však stále poznat (např. strmé svahy nad přehradou, kamenité dno), že přehrada nebyla na rekreaci koncipována. Na závěr ještě několik údajů. Nádrž má stálý objem vody 6,58 mil. metrů krychlových, kótu maximální hladiny 358,37 metrů nad mořem, maximální délku vzdutí 22,20 km a zatopila plochu 490 ha. Hráz je nad terénem vysoká 26,45 metrů a dlouhá v koruně 270 metrů. Vodní elektrárnu tvoří vertikální Kaplanova turbina s maximálním výkonem 2,9 MW.

Luděk Krčmář