• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Historik

kategorie historik header

I továrna může mít zajímavou minulost

Skoro celou severní část města Holýšova zaujímá dodnes velký průmyslový komplex, který má velmi zajímavou a pestrou minulost.

Původně zde byla sklárna rodu Zieglerů, která svým rokem založení 1897 patřila k nejmladším na západě Čech. Sklárna začala pracovat naplno v roce 1900 a posléze se stala údajně největší v Rakousku-Uhersku a později i v samostatné Československé republice. Ročně dokázala vyprodukovat až 10 000 tun skla, které se vyváželo do celého světa. Pracovalo zde až na 1 200 dělníků. Po první světové válce se zde vyrábělo například i speciální mramorové sklo nebo také barevné obkládací stavební sklo. Výroba byla průběžně modernizována, a tak zde v roce 1929 pracovalo už jen 840 dělníků. Sklárna však nepřežila všeobecnou krizi v letech 1929 – 1933 a silné konkurenční tlaky. Postupně docházelo k vysazování práce a propouštění, až byl v roce 1934 provoz zastaven úplně. Moderní zařízení sklárny šlo do šrotu nebo jej získali konkurenti. Od roku 1937 měla továrna sloužit jen jako velkosklad. K tomu však nedošlo. Holýšov se octnul na okupovaném území a od roku 1940 začaly budovy sloužit firmě Metallwerke Holleischen k výrobě protiletadlové munice. Objekty byly přestavěny firmou Schlempp. Počala se smutná historie továrny, v které začal pracovat i značný počet válečných zajatců. Od roku 1944 zde musely pracovat i zajaté ženy z blízké pobočky koncentračního tábora ve Flossenbürgu. V době, kdy továrna sloužila jako pracovní tábor, byl tovární komín snížen a upraven na strážní věž, která se v této podobě zachovala až do dnešních dnů. Na sklonku války v dubnu roku 1945 při náletech spojeneckých vojsk na zdejší nádraží byla poškozena i továrna od munice uskladněné v nákladních vagónech. Po válce byla továrna znárodněna a sortiment výroby se postupně vyvíjel od výroby šroubů a žacích strojů až po autodíly. V roce 1971 byl výrobní program zcela změněn na výrobu kabin pro nákladní automobily. Dnes je továrna součástí průmyslovém zóny.

Luděk Krčmář