• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Historik

kategorie historik header

Ve Zlaté jámě se zlato netěžilo

 V téměř zapomenuté krajině mezi Pocinovicemi a statní hranicí se nachází malá osada Orlovice nad níž se tyčí 719,4 metru vysoká Orlovická hora.

Východně nedaleko jejího vrcholu leží tzv. Zlatá jáma, jedná se technickou památku – pozůstatek po těžbě. Ne však zlata jak by se podle názvu zdálo, ale železné rudy. Počátky těžby v této lokalitě jsou spojovány se založením Lamingenovské železárny v dnešní Peci pod Čerchovem. Dodnes není jisté, zda byla založena v roce 1652, nebo zahájila výrobu až v roce 1670. Železárna zanikla před rokem 1807, kdy byla přestavěna na sklárnu. Posléze skončila i těžba, a to nejen na Zlaté jámě, ale i mna dalších lokalitách v okolních lesích pocínovicka, kde jsou dodnes po ní patrné stopy. Za nechvalně proslulých Lamingenů přibila Chodům z Pocinovic a Chodské Lhoty díky Zlaté jámě další z poddanských povinností. Museli totiž vytěženou železnou rudu vozit do vzdálené železárny. Této povinnosti se Chodové vzepřeli v letech 1766 – 1768 a 1774. Navíc si stěžovali, že rudu vlastně těží vrchost na jejich pozemku bez jakékoliv náhrady.

 Zlatou jámu dnes tvoří ipozantní, několik metrů hluboký lom nepravidelného tvaru. V jednom jeho zákoutí je vylámána krátká štola.

 A jak je to vlastně s tím zlatem? Jméno dal totiž lomu žlutavý pyrhotin, který byl prostými sedláky z okolních vsí považován za zlato.

Luděk Krčmář