• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zámek Hradiště

Zámek Hradiště

Objevte kouzelný zámek Hradiště, kde se potkává historie šlechtického sídla, kultura regionu i odpočinek v přírodě…

Zámek Hradiště

Pseudogotický zámek Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji města Blovic, na ostrožně vymezené řekou Úslavou a Komoranským potokem. Původní gotická tvrz zde stála již na konci 15. století. Její zbytky se zachovaly v suterénu v místě dnešního vstupu do objektu. První písemná zmínka o tvrzi v Hradišti však pochází až z roku 1545, kdy patřila rodu Hradišťských z Hořovic. V 16. století byla gotická tvrz přestavěna a vznikl rozlehlý dvoukřídlý renesanční zámek. Po třicetileté válce byl zámek udržován jen s obtížemi. Až v roce 1704 za již zmíněného Jana Josefa svobodného pána z Újezda a na Březnici byl zámek barokně přestavěn. Další rozsáhlá barokní přestavba proběhla po roce 1726 za nového majitele Viléma Albrechta hraběte Kolovrata Krakovského. Barokní zámek tvořila tři křídla otevřená směrem na západ, kde existovalo slavnostní dvouramenné schodiště do zámeckého parku. V letech 1845 – 1846, za vlády Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat, zvaného Hanuš, prošel zámecký areál nákladnou přestavbou ve stylu tehdy módního klasicismu, pravděpodobně podle projektu významného architekta Johanna Philipa Joendla. V roce 1872 získávají velkostatek hrabata Pálffyové, kteří si zvolili Hradiště za své hlavní letní sídlo. V letech 1872 – 1874 proběhla velkolepá pseudogotická přestavba, která vtiskla zámku dnešní podobu. Po roce 1945 byl velkostatek konfiskován a od roku 1950 sloužila budova zámku potřebám zemědělského školství.

Kaple sv. Ondřeje

První známá zmínka o zámecké kapli zasvěcené sv. Ondřeji na zámku v Hradišti pochází z roku 1678. Do současné podoby nechal přestavět kapli v roce 1858 hrabě Hanuš Krakovský z Kolovrat. Na západní straně je v patře dřevěná oratoř, kterou od ostatního prostoru kaple odděluje prosklená stěna a ve vlysu na západní straně je umístěn letopočet přestavby 1858. Kaple byla původně zařízena novogotickým oltářem a doplněna dalším jednotným vybavením. Součástí kaple byly rovněž vzácné barokní varhany zdobené figurální polychromovanou dřevořezbou. Na osmi nástěnných obrazech předního českého malíře náboženských témat Josefa Vojtěcha Hellicha z let 1860–1871, Sv. Petr a Sv. Pavel, Sv. Josef, Sv. Ondřej a Sv. Prokop, Apotheosa Jana Nepomuckého a Sv. Vilém. V prostorách kaple se pořádají přednášky a také svatební obřady.

 

Zámecký park

Původně se v místech dnešního parku rozkládala zahrada, připomínaná již v Urbáři panství hradišťského z roku 1687. Barokní úpravy v 18. století se dotkly nejen zámecké budovy, ale i zahrady a nejbližšího okolí. Zřejmě podle návrhu Johanna Philipa Joendla proběhla v letech 1845 až 1846 klasicistní úprava parku, která spočívala ve vyrovnání terénu, dláždění cest a zakládání nových záhonů. V souvislosti s celkovou přestavbou zámku do pseudogotické podoby v letech 1872 až 1874 došlo k velkým změnám i v zámeckém parku, pojatém v tehdy módním anglickém stylu. Tehdejší zámecký zahradník Josef Steinwender působil na Hradišti téměř 20 let, provedl zásadní rekonstrukci parku a vtiskl mu podobu v hrubých rysech dochovanou dodnes. Přes mlýnskou strouhu vedlo několik mostků. Dodnes dochovaným unikátem je most se zábradlím ve tvaru pařezů spojených větvemi, postavený z cihel omazaných maltou. Snaha lokalitu ozdravit, navrátit parku dřívější půvab a proměnit jej ve vyhledávanou odpočinkovou destinaci pro návštěvníky muzea i místní obyvatele byla rovněž impulsem k vybudování nové naučné stezky. Její jednotlivá stanoviště poskytují návštěvníkům areálu informace, jež jsou podstatné pro uvědomění si historického významu celé kulturní památky v rámci regionu.

Expozice Muzea jižního Plzeňska v Blovicích

Počátky muzejní činnosti v Blovicích spadají do roku 1913, kdy z iniciativy ředitele blovických škol Františka Raušara byl při místním okrašlovacím spolku založen muzejní odbor. V roce 1936 se stal muzejní odbor členem Svazu českých muzeí v Praze. Vlastivědné sbírky z Blovic a z okolních obcí byly postupně shromažďovány a uloženy v bytě Františka Raušara, po jehož smrti roku 1941 v souladu s jeho posledním přáním připadl veškerý majetek městu za účelem zřízení muzea. Původně městské Raušarovo vlastivědné muzeum rozšířilo v 60. letech 20. století svoji působnost na oblast celého jižního Plzeňska.

Rok 2000 se stal historickým mezníkem v dějinách muzea, neboť získalo do užívání památkově chráněný zámek Hradiště spolu se zámeckým parkem. Muzeum se kromě péče o vlastní budovu a park věnuje sbírkotvorné činnosti zaměřené na region jižní Plzeňsko a následné prezentaci v podobě expozic a krátkodobých výstav. Kromě stylizované podoby venkovského, měšťanského nebo šlechtického interiéru z konce 19. století se mohou návštěvníci seznámit např. s expozicí věnovanou zakladateli muzea Františku Raušarovi, slavnému blovickému rodákovi prof. Milanu Knížákovi nebo s tvorbou významných regionálních malířů.

Muzeum se programově zaměřuje na zpřístupnění prostor, které jsou součástí návštěvnického okruhu, všem návštěvníkům bez rozdílu. Úpravy pro pohybově, zrakově či sluchově handicapované návštěvníky jsou již samozřejmostí.

Více informací o přístupnosti a nabídce dlouhodobých i krátkodobých expozic a výstav naleznete našich stránkách www.muzeum-blovice.cz

Články

Osvobození

Osvobození

Osvobození

--- toto by měl být jeden z několika konkrétních článků (na cca 4. úrovni)

Sem napsat jen krátký text, který se musí vejít do dlaždice na úvodní straně. Max 250 znaků nejlépe do jednoho či dvou odstavců.

Husitské války

Husitské války

Husitské války

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam...

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam...

1. světová válka

1. světová válka

1. světová válka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam...

2. světová válka

2. světová válka

2. světová válka

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam...

Zámek Hradiště

Zámek Hradiště

Objevte kouzelný zámek Hradiště, kde se potkává historie šlechtického sídla, kultura regionu i odpočinek v přírodě…

Plzeňské historické podzemí

Plzeňské historické podzemí

V budově Pivovarského muzea začíná také prohlídka Plzeňského historického podzemí, které bylo pod centrem města budováno od 14. století a které s délkou 20 km patří k nejrozsáhlejším v České republice.

Další ...