• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie sídlí v objektu bývalého poutního místa, jehož historie je spojena s cisterciáckým klášterem v Plasích.

Svoji dnešní podobu Mariánská Týnice získala v první polovině 18. století. Kostel Zvěstování Panny Marie s proboštstvím a ambitem byly postaveny podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Základní kámen k barokní stavbě položil plaský opat Evžen Tyttl roku 1711. Ve velkolepé stavbě pokračovali také pozdější opati a výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy byl nový kostel vysvěcen. Kostel stojí na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou, obnovená v roce 2000. Na jižní straně kostela se nachází ilusivní barokní oltář. Na západ od kostela je situován ambit zdobený freskami od malíře F. J. Luxe. Budova proboštství obrácená fasádou k jihu má v půdorysu tvar písmene T, poukazující ho na jméno stavebníka – opata Tyttla. Věže proboštství, v nichž jsou umístěny hodiny a zvony, byly obnoveny v letech 1993 a 1994. V refektáři se dochovala freska zobrazující mnichy při slavnostním jídle s Pannou Marií a andělem a darování Mariánské Týnice Romanem z Týnce cisterciáckého řádu v roce 1230.Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

www.marianskatynice.cz