• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Muzeum v Kladrubech

Muzeum v Kladrubech

Přes to, že kladrubské muzeum stojí ve stínu slavného kláštera, nabízí návštěvníkovi zajímavé expozice. Využívá prostor starého objektu na náměstí, kde býval malý divadelní sál, kino a cukrárna.

Rekonstrukce na muzeum ho změnila k nepoznání. Na úvod je návštěvník seznámen přehledně na dvou velkoformátových tabulích o trase Norimberské zemské stezky, na které byly Kladruby významnou zastávkou. Nejrozsáhlejší část expozice je věnována historii Kladrub. Jsou zde zmapovány a popsány dějiny od dob založení kláštera v roce 1115 do r. 1945. Vystavované exponáty nalezené v okolí Kladrub byly zapůjčeny Západočeským muzeem v Plzni. Dále je zde část věnovaná osobnostem spjatým s historií Kladrub. Nejzajímavější a nejatraktivnější částí této expozice je 3D model Kladrub z roku 1843, na který se technikou videomapingu promítá průběh největšího požáru v kladrubské historii. Další část expozice s názvem Objekty pevnostního systému na Kladrubsku byla připravena ve spolupráci s blízkým Muzeem československého opevnění v Kladrubech, najdete zde exponáty dokládající technologii budování lehkých opevnění z předvečeru 2. světové války. Dozvíte se informace o objektech zvláště v okolí Kladrub. V patře muzea je instalovaná expozice Za časů našich babiček, kde jsou vystaveny předměty z domácností našich babiček, kuchyňské náčiní, hračky, vybavení tesařské dílny, apod. V brzké době ji nahradí expozice o benediktinském řádu. V muzeu samozřejmě probíhají i krátkodobé výstavy.

Luděk Krčmář