• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Muzeum železné opony

Muzeum železné opony

Cílem Muzea je důstojným způsobem symbolicky připomenout nejznámější světodějinné události bipolárního světa  přinést srozumitelné poučení budoucí generaci, vytvořit expozici s dobovou atmosférou, varovat před opakováním dějin a „dobrodružstvím“ podobného typu.

Našim přáním je, aby Muzeum Železné Opony také přispělo k hlubšímu zamyšlení. Dovolujeme si také proto připomenout nadčasovost závěrečné řeči generála Dougl. MacArthura při kapitulaci Japonska 2.září 1945 pronesenou na lodi USS Missouri.

„Velkým přáním mě samotného i celého lidstva při této slavnostní příležitosti je, aby z krve, hrůz a masa nedávné minulosti povstal lepší svět. Svět, jehož základem je důvěra a porozumění, svět,  jenž chová v úctě lidskou důstojnost a je založen na naprosté svobodě, toleranci a také na spravedlnosti. Modleme se, aby byl znovu nastolen mír v celém světě a aby jej bůh navždy zachoval.“

Zdroj: http://muzeumrozvadov.eu/