• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Ve Zbiroze můžeme navštívit velmi zajímavé muzeum

Ve Zbiroze můžeme navštívit velmi zajímavé muzeum

 Při prohlídce Zbiroha rozhodně stojí zas to navštívit i zdejší Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka, které se nachází v horní části rozlehlého náměstí. Jeho slavnostní znovuotevření proběhlo v květnu roku 2005.

Dnešní jednopatrová budova stojí na místě Sládkova rodného domu. Není přesně známo, co z původního domu zbylo, zřejmě pouze mohutná stará pec. V přízemí se nachází expozice Městského muzea, která nás seznamuje s významnými historickými mezníky v dějinách města. Součástí expozice je i starožitný venkovský malovaný nábytek, památky na počátky místních spolků, zaniklá řemesla a cechy z provozované na Zbirožsku, dokumentace k povýšení Zbiroha na město a období podnikání „Krále železnic“ H. B. Strousberga. Zajímavá je i malá expozice připomínající ojedinělou továrničku na kuřácké potřeby pana Václava Jíši z let 1876 – 1921. V prvním poschodí domu se nalézá literární muzeum věnované životu a dílu J. V. Sládka. Jedná se o jedno z našich prvních muzeí svého druhu, které bylo založeno již v roce 1952. Expozice představuje nábytek a zařízení z pražského bytu a bohatou dokumentaci o Sládkově dětství, rodišti, studiu, literárních začátcích, pobytu v Americe, básnické a překladatelské činnosti a rodinném životě. Zajímavostí a překvapením je rozhodně i stálá výstava historických fotografií, která představuje méně známou skutečnost, že J. V. Sládek byl i zkušený fotograf. Je na nich mimo jiné zachycena i tehdejší podoba města a okolí. Raritou je křeslo na kolečkách, na kterém byl těžce nemocný starý básník po domě převážen.    

Luděk Krčmář