• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Milovník kultury

kategorie milovnik kultury header

Jindřich Jindřich (1876-1967)

Jindřich Jindřich je dodnes spojen s Chodskem. Byl významným hudební skladatelem a národopisec, autorem 26dílného etnografického sborníku Chodsko.

Výsledky svojí hudebněsběratelské činnosti publikoval v devítidílném Chodském zpěvníku, největší sbírce krajových písní u nás, a svým rozsahem ojedinělým i v evropském měřítku.