• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

EuroVelo 13 / Stezka železné opony

EuroVelo 13 / Stezka železné opony

Transkontinentální cyklistická trasa s celkovou délkou 6800 km, vede skrz Zelený pás (Green belt)

Začíná u Barentsova moře, sleduje norsko-ruskou hranici k finsko-ruské hranici a Baltskému moři. Následně zamíří k pobřeží Estonska, dále pak do Lotyšska, Litvy, Kaliningradu, Polska a bývalé Demokratické republiky Německo (DDR). Z Lübecku pokračuje podél bývalé hranice mezi východním a západním Německem až do místa, kde spolu hraničí Sasko, Bavorsko a Česká republika, dále pak výšinami Šumavy, okolo Moravy a Bratislavy a překročí Dunaj u Vídně. Podél jižní hranice Maďarska trasa objíždí Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Dále pak sleduje Dunaj mezi Rumunskem a Srbskem, kříží Bulharsko a bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, několikrát zavítá do Řecka a Turecka a končí na břehu Černého moře v Buharsku.

  • Trasa je navržena podle jednotné metodiky zpracované partnery projektu a Evropské cyklistické federace a nezahrnuje pouze samotný návrh infrastruktury a vedení trasy. Zohledňuje například služby cykloturistům, vybavení trasy odpočívkami či servisem pro cyklisty a napojení trasy na veřejnou dopravu. Důležité na vedení trasy je, že bylo navrženo nejen co do bezpečnosti a komfortu, ale i co do přeshraničního vedení. V našem případě to znamená vedení trasy v poměru 50:50 mezi ČR a Bavorskem a ČR a Rakouskem. Stezka bude v terénu vyznačena v následujících letech – jako první bude do konce roku 2013 proznačena část stezky v Jihomoravském kraji.
  • Stezka železné opony je živým muzeem čtyřiceti let totalitního režimu. Ukázat lidem zbytky železné opony znamená říct jim, co znamenala a proč už není. Trasa by měla symbolizovat nejen pohnutou historii Evropy, ale měla by být i ekonomickým přínosem pro jednotlivé regiony.
  • V současnosti se na projektu podílí 16 států EU.

ČESKÁ ČÁST

  • Na českém území by trasa měla mít 615 km. Česká část vede od západního výběžku u Aše jižní hranicí s Německem a Rakouskem až k soutoku Dyje a Moravy pod obcí Lanžhot.  Často kopíruje v terénu vedení známých magistrál (Šumavská, Lipenská) nebo dálkových tras (Greenways Praha-Vídeň).

PLZEŇSKÁ ČÁST

  • Na hranice Plzeňského kraje vstupuje stezka na hraničním přechodu Pavlův Studenec/ Barnau. Následuje český úsek až na hraniční přechod Železná/Eslarn. Trasa vede převážně po již vyznačené Iron Curtain Greenway, až na úsek, který začíná kousek za Hraničským rybníkem - v současnosti regionální cyklotrasa vedoucí přes Nové Domky a Rozvadov. Před přejezdem dálnice vede Stezka železné opony (Iron Curtain trail) opět po značené Iron Curtain Geenway a pokračuje až k hraničnímu přechodu Železná/Eslarn). Poté následuje německý úsek až k hraničnímu přechodu Pleš/Friedrichshang.
  • Od hraničního přechodu Pleš/Friedrichshang vede opět po Iron Curtain Greenway až k hraničnímu přechodu Nemanice/Lučina/Untergrafenried. Tento úsek je shodný s CT 36.
  • Další úsek by měl vést na německé straně až k hraničnímu přechodu Rozvadov. Bohužel, v důsledku neschopnosti komunikace dvou správních celků na německé straně, stále není jasné, kudy trasa povede. Předpokládá se, že iniciativy se chopí Plzeňský kraj a začne vyjednávat s každým zvlášť.
  • Od Železné Rudy vede trasa po Šumavské magistrále až do Prášil. V Prášilech se trasa odkloní na cyklotrasu 2113 a po ní vede až na Modravu. Z Modravy vede po 1023, 1042 a zpět 1023 až k pramenům Vltavy, kde vstupuje do Jihočeského kraje.