• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

V nejsevernější části Českého lesa

V nejsevernější části Českého lesa

Vybraná výletní trasa prochází nejzazším výběžkem chráněné krajinné oblasti Český les a přilehlou oblastí Severního Hornofalckého lesa.

V krajině jako stvořené pro cyklistické projížďky se nacházejí zajímavá svědectví o tradičních způsobech obživy, řemeslné dovednosti a technické zručnosti zdejších obyvatel. Navazující síť cyklostezek nebo projekt středověkého skanzenu potom dokládají snahu o rozvíjení přátelských vztahů obou příhraničních oblastí, které mají dobré předpoklady pro šetrný turistický ruch.

Krátký prolog výletu v délce asi 2 km vede z Chodové Plané pohodlně po cyklostezce, vybudované vedle hlavní silnice, do Plané. Starobylé městečko určitě stojí za zastavení, k jeho prohlídce lákají četné stavební památky, Hornické muzeum nebo stoletá rozhledna Bohušův vrch. Dál se pokračuje po cyklotrase č. 2138, která směřuje do Tachova, a v Nahém Újezdci odbočíme doprava na trasu č. 2169. Střídavě po zpevněných cestách a okresních silnicích se přes Březí a Ctiboř dostanete do Halže, rozlehlé obce na mírném návrší. Po dalších zhruba 4 km se objeví její osada Branka s rekreační nabídkou. Na řece Mži se tu nachází Olšový rybník s možností koupání, k dispozici je i penzion a restaurace. Okolím obce vede cykloturistická naučná stezka Branka (15 km), jejíž úvodní část vás zalesněným terénem přivede k hraničnímu přechodu Pavlův Studenec. Do stejného místa však lze pokračovat se značením cyklotrasy č. 2169 po silnici, která vede do bavorského Bärnau. Hornofalcké městečko (www.baernau.de) proslulo výrobou perleťových knoflíků, s jejíž historií se můžete seznámit v místním tematicky zaměřeném muzeu. Různými akcemi se také připomíná sepětí města s odkazem Jana Husa, kterému se zde dostalo přátelského přijetí při jeho cestě na kostnický koncil. Velkou atrakcí je historický park, budovaný ve spolupráci s městem Tachov. Podle archeologických nálezů se zde pomocí originálních materiálů a technik rekonstruuje středověké osídlení z doby od 8. do 13. století. Návštěvník zde v unikátním prostředí prochází raným slovanským sídlištěm, spatří pozdější hrad na pahorku s kostelem a vesnici vrcholného středověku, která představuje pokrok stavebního umění (www.historicky-park.cz). Výlet může dál pokračovat do okresního města – po značené cyklotrase přijedete do Liebensteinu, odkud už vás povede cyklostezka zbudovaná na drážní cestě bývalé lokální železnice (Bärnau – Wiesau). Cíl našeho putování – Tirschenreuth – je centrem rybniční oblasti, a proto se zde nachází muzeum, které mapuje více než tisíciletou historii rybníkářství a rybářství v tomto kraji (www.stadt-tirschenreuth.de).

Chodová Planá – Planá – Halže – Bärnau – Tirschenreuth

Start: Chodová Planá

Cíl: Tirschenreuth

Délka: 45 km

Charakter trasy: středně dlouhá trasa převážně po silnicích, s významnějším stoupáním jen do hraničního sedla pod Studeneckým vrchem