• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Zažij kraj jako Technik

kategorie technik header

Barokní mlýn pod Krašovem

Pod pojmem významné barokní památky si představujeme honosné zámky a kostely. V Plzeňském kraji se však zachoval i vodní barokní mlýn.

Nejvýznamnější stavbou v areálu je unikátní barokní budova mlýnice, postavena v roce 1698 plaským klášterem za opata O. Trojera, kterému v té době mlýn patřil. Mlýn zde ale existoval již dříve, poprvé je zmiňován již v roce 1529. Opat Trojer si posléze také nechal z nedalekého hradu Krašova vybudovat své letní sídlo. Kdo nechal poměrně rozlehlý mlýn postavit, připomíná i plastický znak plaského kláštera. Budova, postavená z narůžovělého pískovce, nepostrádá ani barokní kamenické prvky jako profilovanou římsu, kamenné ostění oken či zdobný portál, které by spíš patřili na honosnější stavbu.