• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Mlýn Mítov

Malebný mlýn má jedno z nejstarších mlecích složení.

Mítov byl v roce 1995 prohlášen vesnickou památkovou zónou. Nejvýznamnější památkou zóny je bezesporu i významná technická pamětihodnost – mlýn čp. 14. Jedná se přesněji o patrový roubený objekt mlýnice krytý šindelem, s obnoveným dřevěným mlýnským kolem na svrchní vodu a s náhonem. Na nádvorní straně je v úrovni prvního patra vytažena dřevěná pavláčka. V objektu s obytnou světnicí a zachovanou tzv. černou kuchyní je dochováno jedno z nejstarších mlecích složení v Čechách. Podle tradice byl mlýn, vybavený tzv. obyčejným složením, vystavěn již okolo roku 1624. Zda se však jedná přímo o tento zachovaný objekt, není zatím přesně zjištěno. Je možné, že je spíše mladší, což však neobírá na jeho malebnosti.