• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Ke Křemelné - PĚŠKY

Ke Křemelné - PĚŠKY

Prášily – Gruberg – U Křemelné – Velký Bor – Gruberg – Prášily

Obtížnost: lehká trasa

Výchozí místo: Prášily – rozcestí 

Délka trasy: 11,6 km

Převýšení: 250 m

Možnost občerstvení: Prášily

Prášily – Gruberg – U Křemelné – Velký Bor – Gruberg – Prášily

Výlet vás zavede ke břehu Křemelné, do jejíhož povodí oblast kolem Prášil patří. Třicet kilometrů dlouhá řeka pramení na svahu hory Jedlová v Železnorudské hornatině a postupně meandruje otevřenými pláněmi s četnými a rozlehlými slatěmi. Z pravé strany nabírá Slatinný a posléze i Prášilský potok a přes Sklářské údolí míří pod úpatí stejnojmenné hory Křemelná (1 125 m n. m.). Vydejte se po silnici podle zelené turistické značky. Poblíž Jezerního potoka se kdysi rozkládala osada Gruberg, jejíž obyvatelé se živili zemědělskou činností na polích, loukách a pastvinách. Ani ona nepřežila pustošivé působení armády, která si zde v padesátých letech zřídila tankovou střelnici. Za mokřady U Zettla uhýbá zelená značka na zpevněnou cestu, která obtáčí po úbočí hory Slunečná (966 m n. m.). Vzápětí prudce klesá mezi dvěma oblastmi první zóny národního parku, kde se sbírají další vydatné prameny jako zdrojnice Křemelné. Sestoupíte na rozcestí u mostu přes řeku, který je ale v současnosti kvůli špatnému technickému stavu uzavřen. Dříve se tudy dalo přejít na druhou stranu do míst bývalé obce Stodůlky, jedné z osmi šumavských králováckých rycht. Králováci byli  osadníci převážně německé národnosti, kteří kdysi střežili hranici, zemské stezky a zlaté doly, ale věnovali se i těžbě dřeva a pastevectví. Byli svobodní, podřízeni jen českému králi, který jim udělil četné výsady, aby podpořil osídlení v odlehlých končinách země. Právě tady se Křemelná začíná zařezávat do Svojšské hornatiny a její údolí přechází v kaňon. Koryto řeky je plné obřích hrnců a peřejí a tento charakter si řeka zachovává až k soutoku s Vydrou, kterým vzniká řeka Otava. Dál se vydejte po modré značce směrem vzhůru až na silnici k rozcestí Velký Bor. Obyvatelé nedaleké zaniklé vsi se kromě práce v lese věnovali zemědělství. Připomíná je pomník obětem první světové války. Závěrečný úsek zpět do Prášil vede po cyklostezce č. 33 prakticky po rovině.