• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Na Poledník - PĚŠKY

Na Poledník - PĚŠKY

Prášily – Gruberg – Liščí díry – Předěl – Poledník – Předěl – Prášilské jezero – Prášily

Obtížnost: poměrně náročná trasa

Výchozí místo: Prášily – rozcestí 

Délka trasy: 17,8 km

Převýšení: 555 m

Možnost občerstvení: Prášily

Prášily – Gruberg – Liščí díry – Předěl – Poledník – Předěl – Prášilské jezero – Prášily

Od rozcestí Prášily se vydejte po silnici východním směrem po žluté turistické značce. U mostu přes Prášilský potok uvidíte po levé straně výběh s malým stádem bizonů amerických. Po chvíli minete parkoviště, u něhož se nachází nástupní místo upravovaných lyžařských tratí. Opodál stávala od roku 1732 zemědělská osada Gruberg, jejíž obyvatelé hospodařili dílem na polích, dílem na loukách a špatných pastvinách. Za socialismu ji armáda srovnala se zemí a na jejím místě zřídila tankovou střelnici. Vzápětí se cesta stáčí na jih a zvolna stoupá údolím proti proudu Jezerního potoka, který vytéká z nedalekého Prášilského jezera. Z rozcestí Slunečná pokračujte po zelené značce a na dalším rozcestí Liščí díry se barva značky změní na červenou. Cesta pokračuje nyní již do prudšího svahu po úbočí Jezerního hřbetu až na rozcestí Předěl, kde nastává fáze vrcholového výstupu v náročnějším terénu až do výšky 1 300 m n. m. Pověst říká, že nejvyšší vrchol této oblasti pojmenovali dřevorubci, kteří vypozorovali, že když nad něj vystoupí slunce, je právě poledne. Odměnou vám bude výhled na okolní šumavské velikány a možná spatříte i Alpy. Za pozornost stojí i poněkud bizarní objekt, který původně sloužil k odposlouchávání rádiových vln ze sousedního Německa. Po konci studené války byl v roce 1998 přebudován na rozhlednu s naučnou expozicí a zpřístupněn veřejnosti (v současnosti je kvůli špatnému technickému stavu rozhledna uzavřena). Přes Předěl se vraťte stejnou cestou o nějakých 330 výškových metrů níž až na rozcestí Liščí díry, kde kdysi stávala schwarzenberská hájovna. Odtud si můžete udělat asi kilometrovou zacházku k Prášilskému jezeru. Je hrazeno žulovým valem, má rozlohu 3,7 ha, dosahuje hloubky až 15 m a na západní straně se nad jeho hladinou zvedá 150 m vysoká karová stěna. Kamenný pomník na hrázi připomíná tragickou událost z roku 1927, kdy zde utonul student Ottokar Kareis. Od jezera se můžete vrátit pohodlně podél Jezerního potoka přes Liščí díry po zelené a žluté značce. Pokud to stav terénu umožní, můžete pokračovat po červeně značené Jezerní cestě, která se vine nad údolím až do Prášil.