• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Za zaniklými obcemi Prášilska - PĚŠKY

Za zaniklými obcemi Prášilska - PĚŠKY

Prášily – Horní Ždánidla – Gsenget – Frantův most – Dolní Ždánidla – Prášily

Obtížnost: spíše lehká trasa

Výchozí místo: Prášily – Pomník zmizelým obcím 

Délka trasy: 10,2 km

Převýšení: 253

Možnost občerstvení: Prášily

Prášily – Horní Ždánidla – Gsenget – Frantův most – Dolní Ždánidla – Prášily

Začátek výletu se nachází na rozcestí poblíž Pomníku zmizelým obcím. Odkazuje na osud více než třiceti historických sídel na Prášilsku, zpustošených a srovnaných se zemí československou armádou zejména v padesátých letech. Při putování po stopách několika z nich nejprve sledujte žlutě značenou Vintířovu stezku. Projdete kolem bývalého pivovaru a po odbočení vlevo přes potok vás čeká zhruba tříkilometrové stoupání po zalesněném úbočí rozložité hory Ždánidla (1 308 m n. m.). Na rozcestí Horní Ždánidla se vydejte vpravo s cyklistickým značením. Po chvilce se ocitnete na louce pod vedlejším vrcholem masivu, odkud se nabízí krásný výhled na jižní část Šumavy. Cesta vás kolem litinového kříže přivede na rozcestí, kde se můžete v pamětní knize seznámit s historií osady Horní Ždánidla, která se v této lokalitě dříve rozkládala. Založili ji na počátku 19. století dřevaři z Bavorska a Horních Rakous a kromě těžby si zde vybudovali také tradici tkaní lnu. Po červené turistické trase sejdete zpátky na žlutou značku a vykročíte vpravo do míst další zaniklé osady Gsenget. S mýcením lesa se tu začalo v roce 1772 a později převažující zemědělskou činnost místních lidí dokládají pečlivě vyskládané kamenné terasy podél bývalých políček. Poté se vrátíte na rozcestí a po červené značce poměrně rychle sestoupíte do údolí Prášilského potoka. Ten pramení severozápadně odtud na úbočí Plesné (1 338 m n. m.), krátce vymezuje hranici s Německem a pak se stáčí směrem k Prášilům a blízkému soutoku s Křemelnou. Vydáte se po proudu kolem Frantova mostu, až dojdete na louku, kde se značka odkloní vlevo. Po neznačené stezce si můžete mírně zajít k bývalé osadě Dolní Ždánidla. Kdysi zde fungovala pila, jejíž náhon je dosud v terénu patrný. Ve stráni se ještě nacházejí zbytky základů někdejších domů a poblíž rozcestí připomíná zašlé časy litinový kříž. Červená značka vás potom přivede zpátky do Prášil.