• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Brdy

Brdy

Historie rozhodla a lidé na dlouhá desetiletí Brdy téměř opustili. Uprostřed lesů a luk se zabydlela vzácná zvířata a rostliny. Daří se zde orlům, rysům, rakům i masožravým rostlinám. A jak se zde připíjí na zdraví? Vodou z křišťálových studánek.


Historie rozhodla a lidé na dlouhá desetiletí Brdy téměř opustili. Uprostřed lesů a luk se zabydlela vzácná zvířata a rostliny. Daří se zde orlům, rysům, rakům i masožravým rostlinám. A jak se zde připíjí na zdraví? Vodou z křišťálových studánek.

Články

Za tajemnými poustevníky a proboštstvím v Brdech

Za tajemnými poustevníky a proboštstvím v Brdech

Od roku 2016 se rozloha Rokycanska zvětšila o několik katastrálních území ze zaniklého vojenského újezdu Brdy a na jeho území se tak dostaly významné a trochu i tajuplné pozůstatky benediktinského proboštství s kostelem sv. Jana Křtitele v blízkosti Hořejšího padrťského rybníku.

Cesta po dně pravěkých moří začíná

Cesta po dně pravěkých moří začíná

Rada národních geoparků České republiky schválila nový národní geopark Barrandien.

Hamr v Dobřívě

Hamr v Dobřívě

Podbrdsko bylo do poloviny 19. stol. nejvýznamnějším producentem železa v českých zemích. V Dobřívu se železo vyrábělo a zpracovávalo od počátku 16. do poloviny 20. století.