• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Český les

Český les

Připravte kolo, obujte pevné boty, nachystejte běžky. Kvalitní cyklostezky a značené turistické trasy vás po plochých horských hřebetech, přes nivy a slaniště povedou panenskou přírodou. Za odměnu můžete zahlédnout vydry, bobry a třeba i divoce rostoucí orchideje.


Připravte kolo, obujte pevné boty, nachystejte běžky. Kvalitní cyklostezky a značené turistické trasy vás po plochých horských hřebetech, přes nivy a slaniště povedou panenskou přírodou. Za odměnu můžete zahlédnout vydry, bobry a třeba i divoce rostoucí orchideje.

Články

Poutní místo Svatá Anna u Pořejova

Poutní místo Svatá Anna u Pořejova

Jižně od Tachova, v místech, kam zabloudí jen málokdo, leží pozůstatky zaniklého Pořejova. Jediné, co z něho viditelněji zbývá, je poutní kostel sv. Anny na návrší nad ním. Původně zde stávala dřevěná kaple zmiňovaná v roce 1658.

Tři znaky jsou památkou na staré vyměřování hranic

Tři znaky jsou památkou na staré vyměřování hranic

 Hojně navštěvovaným místem Českého lesa je jeho největší dominanta – vrch Čerchov s rozhlednou. Nejkratší cestou je přístupný od severu, což také většina turistů využívá.

Zaniklé vsi

Zaniklé vsi

Putování po zaniklých místech je pro návštěvníky nevyčerpatelným zdrojem podnětů k přemýšlení o časech minulých a lidské nesnášenlivosti.

Čerchov

Čerchov

Nenajdete v Čechách mnoho oblastí, které si uchovaly svou tradiční atmosféru tak přesvědčivě jako Chodsko.

Zaniklé vsi

Zaniklé vsi

Příhraniční území Českého lesa se po roce 1948 ocitlo v uzavřené vojenské zóně za tzv. železnou oponou.

Korábská vrchovina

Korábská vrchovina

Jakýsi svorník mezi Šumavou a Českým lesem tvoří Korábská vrchovina. Vedle proslulých pohoří sice zůstává prakticky neznámým geomorfologickým útvarem, ale to jí neubírá na atraktivitě.

V nejsevernější části Českého lesa

V nejsevernější části Českého lesa

Vybraná výletní trasa prochází nejzazším výběžkem chráněné krajinné oblasti Český les a přilehlou oblastí Severního Hornofalckého lesa.

Další ...